Siedem lat współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Knurowie

Przedstawiciele JSW i powiatu gliwickiego zdecydowali o dalszej współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w zawodach górniczych i objęcia ich gwarancją zatrudnienia po skończeniu szkoły. Porozumienie podpisał Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

Umowę podpisano w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Obejmie 60 uczniów, którzy rozpoczną naukę we wrześniu tego roku w branżowej szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w zawodach: elektryk, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz w technikum: technik mechanik i technik elektryk. Liczba absolwentów przewidzianych do zatrudnienia uzależniona będzie od potrzeb Grupy Kapitałowej JSW. Pozostanie jeszcze jeden warunek do spełnienia, czyli zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
– Oprócz gwarancji zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mamy do zaoferowania uczniom praktyczną naukę zawodu w naszych zakładach. Dziękuję za zaangażowanie i zrozumienie tego, jak ważne jest wspieranie młodzieży w drodze edukacji, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Cenimy sobie współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, a dowodem tego jest siódma już umowa, którą dziś podpisujemy – podkreślił Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.
– Cieszę się, że od tylu lat możemy współpracować z tak ważną firmą, jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa, z cenionym pracodawcą i naszym niezawodnym partnerem – powiedział Dawid Rams, starosta gliwicki.
Zawarte ze szkołami porozumienia pozwalają pozyskiwać do pracy doskonale przygotowanych absolwentów, których proces kształcenia dostosowany jest do potrzeb zakładów wydobywczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
zdjęcia: Dawid Lach