Skuteczna kampania informacyjna PGG S.A. w czasie pandemii

Ponad 500 tys. sms-ów dotarło do pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. w czasie pandemii w ramach prowadzonej przez spółkę kampanii informacyjnej. Wykorzystywano wszelkie dostępne formy przekazu i wiele kanałów informacyjnych, aby skutecznie informować o profilaktyce i ryzyku zakażenia.

Plakaty, ulotki, treści audiowizualne, komunikaty, teksty oraz wypowiedzi i wywiady rozpowszechniane były zarówno drukiem (w prasie branżowej czy miesięczniku firmowym PGG S.A.), jak i przez internet czy w telewizji i rozgłośniach radiowych. Celem było dotarcie do ponad 40 tys. pracowników spółki i ich rodzin z miarodajną informacją o zasadach służących ograniczaniu ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii.
W kopalniach PGG S.A. wykorzystano działające już kanały komunikacji, eksponując ważne informacje w miejscach gromadzenia się górników, np. w cechowniach i lampowniach, czy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w taki sposób, aby pracownik ? podążając do swego stanowiska ? musiał natknąć się wielokrotnie na dotyczące go komunikaty.
Wykorzystano także telebimy w zakładach spółki, chętnie sięgano do treści audiowizualnych (filmów), pamiętając o skuteczności takiej formy przekazu.
? Z dotychczasowych naszych doświadczeń doskonale wiadomo, że obraz i dźwięk, zwłaszcza w filmach, działa o wiele skuteczniej od treści pisanych. Ludzie znacznie chętniej i szybciej, również nieświadomie, przyswajają informacje w takiej formie, która nie wymaga dodatkowego wysiłku. Ma to kolosalne znaczenie w sytuacji, gdy zależy nam na utrwaleniu informacji o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia lub życia wśród pracowników – wyjaśnia Marek Pawełczyk, kierownik zespołu Biura BHP i Szkoleń PGG S.A.
Osobną ważną funkcję wypełniły krótkie wiadomości tekstowe sms, którymi spółka może docierać do tysięcy swoich pracowników (tych, którzy wyrazili na to zgodę). Część wiadomości sms zawiadamiała o ważnych decyzjach korporacyjnych lub o szczegółach uczestnictwa w masowej akcji badań przesiewowych (wykonano w niej ponad 50 tys. testów wśród załóg kopalń) a większość ? trafiając do odbiorców często przed dniami wolnymi w pracy lub w trakcie przymusowych postojów kopalń i kwarantanny ? przypominała o ważnych zasadach prewencji i uczulała na ryzyko zakażenia się, nie tylko w pracy, ale też w mieście, w czasie zakupów i rekreacji. W sumie do pracowników PGG S.A. wysłano do tej pory ponad 516 tys. wiadomości tekstowych.
O wszystkich ważnych szczegółach zmagań PGG S.A. o zdrowie pracowników i powrót do bezpiecznej produkcji na bieżąco donosiły też portale i serwisy internetowe: wewnętrzny w firmie, oficjalny ogólnodostępny pod adresem pgg.pl oraz społecznościowe (na Facebooku, Twitterze, Instagramie). PGG S.A. starała się dotrzeć do każdego typu pracowników, bez względu na wiek i preferencje informacyjne. Ze statystyk wynika, że młodsi pracownicy korzystają z Instagrama, starsi głównie z Facebooka i materiałów drukowanych.
Zestaw treści informacyjnych PGG S.A. poszerzyła m.in. o specjalistyczne porady redagowane przez zespół firmowych psychologów. W projekcie pod nazwą ?Psychoodporność? uczono m.in., jak odróżniać rzetelne informacje od szerzących panikę tzw. fejków i wyjaśniano, dlaczego dezinformacja jest groźna i jak się przed nią obronić.
– Od początku epidemii zdawaliśmy sobie sprawę, że kluczowe znaczenie dla możliwości opanowania zagrożeń epidemicznych mieć będzie rzetelna i skutecznie docierająca do pracowników informacja. W dniach ciężkiego kryzysu na tle pandemii koronawirusa w Polskiej Grupie Górniczej S.A. stale analizowaliśmy dynamicznie zmieniającą się sytuację, a jedną z najważniejszych zasad, które przyjęliśmy w sztabie kryzysowym spółki, było błyskawiczne i maksymalnie elastyczne reagowanie na zagrożenia i bieżące potrzeby ? mówi prezes PGG S.A. Tomasz Rogala.
W rezultacie w Polskiej Grupie Górniczej S.A. udało się z sukcesem opanować rozprzestrzenianie zakażeń, a pandemia wygasła. W piątek 10 lipca odsetek osób, które wyzdrowiały przekroczył w oddziałach PGG S.A. 93 proc.