Śląskie Centrum Wolności i Solidarności tworzy podcasty

Nową propozycję przygotowało Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Na swoich stronach rozpoczęło publikację podcastów. Na stronie internetowej www.scwis.pl w zakładce „podcasty” można już posłuchać pierwszych nagrań, które zostały także udostępnione na popularnych platformach, takich jak Youtube, Spotify, Google Podcasty.

Dostępne są już pierwsze odcinki z dwóch cykli. Pierwszy cykl stanowią rozmowy na tematy związane z historią. Pierwszy odcinek to rozmowa z prof. Bogdanem Musiałem „Jak górnicy obalili komunę”. Ten polski i niemiecki historyk dotarł do dokumentów sowieckich, które ukazują znaczenie górnictwa w gospodarce socjalistycznej.
Drugi cykl nosi tytuł „Dobra książka historyczna”. Serię poświęconą książkom historycznym otwiera z kolei rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim, dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, redaktorem książki „Świat wobec stanu wojennego”, wydanej nakładem ŚCWiS. Dr Kamiński opowiada o reakcjach zarówno ważnych polityków, jak i całych społeczeństw na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.
Kolejne trzy podcasty to rozmowy z poetami Tomaszem Jastrunem, Marianem Sworzeniem i Kazimierzem Węgrzynem o poezji stanu wojennego, zwłaszcza o wierszach dotyczących tragedii w kopalni „Wujek”. Ich utwory znalazły się w wydanym niedawno nakładem ŚCWiS tomiku „List ze świata umarłych poetów. Antologia poezji o pacyfikacji kopalni «Wujek»”.
W planach jest także seria „Kryminalne labirynty PRL-u”.
Tworzeniem „Podcastów ŚCWiS” zajmują się Aneta Kuberska-Bębas i Sylwester Strzałkowski, do niedawna dziennikarze katowickiego Radia eM, gdzie przez wiele lat zajmowali się między innymi audycjami o tematyce historycznej.
Scwis.pl
https://scwis.pl/podcasty/
Youtube
https://youtu.be/AG2cwPQXVLs
https://youtu.be/LdYZ4FLOw-E
Spotify
https://tiny.pl/w2g2n
Google Podcasty
https://tiny.pl/w2g2v