Śląskie szpitale z potężnym wsparciem od TAURONA

Ponad 40 tysięcy maseczek Grupa TAURON przekaże szpitalom w południowej Polsce m.in. w Gliwicach, Rybniku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Zabrzu. Maseczki trafią do personelu medycznego i pacjentów placówek medycznych, dzięki współpracy z Fundacjami Iskierka i Oko w oko z Rakiem.
? TAURON jest bardzo silnie związany z południową Polską. Od początku jesteśmy zaangażowani w działania, których celem jest ograniczenie wpływu pandemii na nasze życie społeczne i gospodarcze ? mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Wielu pracowników wpłaciło na konto Fundacji TAURON środki, dzięki którym zamówiliśmy w jednej z polskich szwalni maseczki ochronne, które trafiły do szpitali. Górnicy odpowiedzieli na apel szpitali o krew, a z końcem kwietnia przekazaliśmy laptopy dla potrzebujących dzieci z Małopolski, umożliwiając im tym samym edukację domową ? dodaje prezes TAURONA.
Zapotrzebowanie placówek medycznych na środki ochronne wciąż rośnie. Przekazane maseczki będą rozdawane osobom szczególnie narażonym na zakażenie i podatnym na infekcje, czyli pacjentom i personelowi medycznemu oddziałów onkologii, radiologii i SOR.
Maseczki uszyte we współpracy z Fundacją Oko w oko z Rakiem trafią do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Katowickiego Centrum Onkologii oraz Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
– Fundacja Oko w Oko z Rakiem od początku pandemii wspiera oddziały onkologiczne. Teraz dzięki środkom zebranym przez menedżerów TAURONA, którzy przeznaczyli część pensji na walkę z koronawirusem, udało nam się uszyć 20 tysięcy wielorazowych maseczek dla szpitali z oddziałami onkologii. Mamy nadzieję, że dzięki temu wsparciu pacjenci oraz personel medyczny będą bezpieczniejsi ? mówi Justyna Dec, prezes Fundacji Oko w oko z Rakiem.
Za pośrednictwem Fundacji Iskierka 20 tysięcy maseczek otrzymają pacjenci oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.
Walka z koronawirusem
Pracownicy Grupy TAURON włączyli się w walkę z koronawirusem poprzez różnorodne działania. W trakcie epidemii nieprzerwanie dbają o dostawy energii elektrycznej, ciepła i gazu. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, firma wprowadziła specjalne środki bezpieczeństwa, m.in. pracownicy spółek strategicznych mają codziennie mierzoną temperaturę ciała, a energetycy, którzy sprawują całodobowy nadzór nad siecią elektroenergetyczną, podzieleni zostali na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi.
Lawina pomocy
Pracownicy TAURONA sięgnęli również po igły i nici, aby w środki ochrony osobistej zaopatrzyć swoich kolegów ? górników, energetyków, pracowników ochrony i służb sprzątających. To wszystko w ramach akcji ?Uszyj maseczki dla swoich kolegów?. W ciągu dwóch tygodni pracownicy TAURONA uszyli niemal tysiąc maseczek.
TAURON już w marcu włączył się w walkę Polaków z pandemią koronawirusa, przekazując na potrzeby służby zdrowia 1,5 mln zł. Środki te trafiły do szpitali w Cieszynie i Częstochowie. Zarządzający tymi placówkami przeznaczyli pieniądze na zakup środków niezbędnych w walce z pandemią.
Domowa edukacja z TAURONEM
TAURON włączył się w walkę z koronawirusem, nie tylko wspierając służbę zdrowia, ale również działając na rzecz edukacji zdalnej. W marcu został uruchomiony kanał edukacyjny youtube.com/TauronTV, gdzie można znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży, opowiadające o tym jak powstaje prąd i jak bezpiecznie się z nim obchodzić.
Z materiałów tam udostępnionych skorzystało już ponad 17 tys. nauczycieli. Nauczyciele w czasie epidemii chętnie korzystają również z gotowych scenariuszy lekcji i innych materiałów znajdujących się na platformie edukacyjnej spółki TAURON Dystrybucja edukacja.bezpieczniki.tauron.pl.
Dzieciom z Małopolski, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, TAURON umożliwił z kolei zakup komputerów, aby ułatwić naukę zdalną. Bony na zakup komputerów i laptopów trafią do kilkudziesięciu potrzebujących dzieci poprzez Fundację TAURON. Otrzymają je m.in. dzieci, które ich najbardziej potrzebują, w tym z niepełnosprawnościami i różnego rodzaju chorobami.
Inicjatywa jest realizowana w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Krakowie.