Sojusz JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa SA, największy w Unii Europejskiej producent węgla koksowego i koksu, przystępuje do ERMA ? Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców Krytycznych. To pokłosie wrześniowej decyzji Komisji Europejskiej, która wpisała węgiel koksowy na Listę Surowców, czyli trudno zastępowalnych, a niezbędnych dla rozwoju unijnych państw.

Na początku września Komisja Europejska ? obok opublikowania zmodyfikowanej Listy Surowców Krytycznych ? przedstawiła konkretne zadania, które chce zrealizować, by zmniejszyć zależność surowcową Unii Europejskiej od państw trzecich, zwiększyć dywersyfikację dostaw i efektywność gospodarki o obieg zamkniętym. Jednym z takich działań, które wzmocni rolę surowców krytycznych, jest właśnie powołanie Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców (ERMA ? European Raw Materials Alliance). Celem Sojuszu jest także kreowanie miejsc pracy, wspieranie inwestycji i innowacji w zakresie surowców. Nie bez powodu ? są one kluczowe dla dalszego rozwoju Europy, a jej przyszłość zależy od rozwoju takich branż jak budownictwo, motoryzacja, niskoemisyjny i energochłonny przemysł i lotnictwo, które są w dużym stopniu zależne od bezpiecznego dostępu do surowców. Zadaniem ERMA jest identyfikowanie barier i szukanie możliwości inwestycyjnych (poprzez Platformę Inwestycji na Rzecz Surowców) i specjalnych rozwiązań zgodnie z potrzebami interesariuszy.
Sojusz jest otwarty dla wszystkich podmiotów przemysłowych, które związane są z Listą, państw członkowskich i regionów, związków zawodowych, organizacji badawczych i technologicznych, inwestorów i organizacji pozarządowych. JSW SA jest drugą polską firmą ? obok KGHM Polska Miedź ? która należy do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców Krytycznych.
? Ponowne wpisanie węgla koksowego na unijną Listę Surowców Krytycznych ma dla nas ogromne znaczenie, potwierdza strategiczną rolę naszej firmy. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej przystąpienie do Sojuszu oznacza możliwość monitorowania zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej, ułatwi poszukiwanie inwestorów i nawiązanie współpracy technologicznej ? mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.