Specjalistyczna flota do transportu popiołów lotnych

Bioeko Grupa TAURON poszerza kompetencje wyspecjalizowanego operatora Ubocznych Produktów Spalania (UPS). Spółka powiększyła posiadaną flotę o cztery zestawy ciągników siodłowych z naczepami typu autocysterna do przewozu popiołów lotnych.

– Zakup czterech autocystern jest istotnym etapem budowania profesjonalnej floty transportowej. Jest to również krok w budowaniu bezpieczeństwa pracy bloków energetycznych i uniezależnianie się Grupy TAURON od operatorów zewnętrznych ? podkreślił Andrzej Grela, prezes zarządu Bioeko Grupa TAURON.

Pojazdy te są wykorzystywane do transportu popiołów lotnych pochodzących z kotłów konwencjonalnych i fluidalnych TAURON Wytwarzanie oraz TAURON Ciepło. Popioły te są sprzedawane lub zagospodarowywane, np. poprzez wykorzystanie w zakładach górniczych w profilaktyce przeciwpożarowej.

Zakupione cysterny mają możliwość przewiezienia powyżej 250 tys. ton popiołów rocznie. Pod koniec 2018 roku Spółka podpisała umowy dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW. Umowy te przewidują, że po uruchomieniu nowego bloku w Jaworznie, Bioeko przejmie pełną odpowiedzialność za powstałe tam popioły lotne, żużle oraz gipsy.