Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminie Sosnowiec kolejny obiekt

W środę, 18 sierpnia 2021 przedstawiciele SRK SA oraz gminy Sosnowiec podpisali umowę przekazania samorządowi w postaci darowizny nieruchomości położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Dmowskiego, Wiśniowej i Fredry wraz z budowlą – rowem odpływowym prowadzącym z dawnego terenu kopalni Porąbka do rzeki Bobrek (tzw. Rów Mortimerowski) o całkowitej długości 3,6 km. Kolektor wybudowany dla usuwania wód dołowych służy obecnie dla potrzeb kanalizacji. Częściowo przebiega pod ziemią.

Łączna powierzchnia gruntu będącego przedmiotem darowizny wynosi 43 902 m², łączna wartości rynkowa prawa użytkowania wieczystego została określona na kwotę 123 400,00 zł, natomiast wartość odtworzeniowa składnika budowlanego na kwotę 1 725 500 zł.
Całkowita wartość rynkowa składnika gruntowego jako prawa użytkowania wieczystego oraz wartość odtworzeniowa składnika budowlanego w postaci kolektora wód dołowych wynosi 1 848 900 zł.
Gmina przyjęła darowiznę dla realizacji zadań własnych, związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.