Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminie Sosnowiec kolejny obiekt

W środę, 18 sierpnia 2021 przedstawiciele SRK SA oraz gminy Sosnowiec podpisali umowę przekazania samorządowi w postaci darowizny nieruchomości położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Dmowskiego, Wiśniowej i Fredry wraz z budowlą ? rowem odpływowym prowadzącym z dawnego terenu kopalni Porąbka do rzeki Bobrek (tzw. Rów Mortimerowski) o całkowitej długości 3,6 km. Kolektor wybudowany dla usuwania wód dołowych służy obecnie dla potrzeb kanalizacji. Częściowo przebiega pod ziemią.

Łączna powierzchnia gruntu będącego przedmiotem darowizny wynosi 43 902 m?, łączna wartości rynkowa prawa użytkowania wieczystego została określona na kwotę 123 400,00 zł, natomiast wartość odtworzeniowa składnika budowlanego na kwotę 1 725 500 zł.
Całkowita wartość rynkowa składnika gruntowego jako prawa użytkowania wieczystego oraz wartość odtworzeniowa składnika budowlanego w postaci kolektora wód dołowych wynosi 1 848 900 zł.
Gmina przyjęła darowiznę dla realizacji zadań własnych, związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.