Spółka Restrukturyzacji Kopalń świętowała Barbórkę

Jeżeli SRK kojarzy się komuś z likwidacją górnictwa, jest w błędzie. SRK jest firmą, która dba o to, aby spuścizna po górnictwie była wykorzystana z pożytkiem dla społeczności lokalnej, dla gospodarki regionu i kraju.
Pracownicy SRK i zaproszeni goście spotkali się 3 grudnia w w Operze Śląskiej w Bytomiu. – Spółka Restrukturyzacji Kopalń symbolizuje tradycję, ale i wyzwania, które stoją przed górniczą branżą. Mamy w SRK kopalnie, które świętowały Barbórkę ponad 260 razy. Dzisiaj przychodzi nam się zmierzyć z twardą rzeczywistością rynku. Jednak górnictwo nie musi być na straconej pozycji. Widać to w naszej spółce. Okazuje się, że ziarna zasiane dziesiątki, a nawet setki lat temu, nie muszą odejść w niebyt. Na setkach hektarów pozyskanych od nas gruntów i budynków nowi właściciele prowadzą działalność gospodarczą, oferując nowe miejsca pracy ? mówił w czasie uroczystości barbórkowych Janusz Gałkowski, prezes SRK.
W bytomskiej Operze licznie pojawili się goście. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentowała Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Wśród górników był wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele strony społecznej, członkowie zarządów spółek pracujących dla górnictwa.
– Dziękuję pracownikom spółki za zaangażowanie, oddanie i fachowość. SRK jest głównie postrzegana jako spółka likwidacyjna. Jednak wykonujemy wiele innych zadań, jak choćby zarządzanie nieruchomościami. Spółka w tym roku sprzedała 26 budynków i 210 działek o powierzchni ponad 47 hektarów o wartości prawie 24 mln zł. Opracowana została nowa strategia sprzedażowa, która zakłada szeroką promocję terenów i obiektów likwidowanych kopalń ? mówił prezes SRK.
W czasie akademii wręczono stopnie górnicze oraz odznaczenia resortowe przyznane pracownikom SRK. Po części oficjalnej wystąpili artyści z Opery Śląskiej.