Spotkanie przyjaciół i podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

W Filharmonii Śląskiej w Katowicach 14 grudnia spotkali się podopieczni i przyjaciele Fundacji Rodzin Górniczych. To 22 drugie coroczne spotkanie, w czasie którego dziękowano wszystkim, którzy wsparli ideę pomocy rodzinom pracowników branży górniczej.
Podopiecznymi fundacji są rodziny górników, którzy stracili życie w kopalni, ulegli tragicznym wypadkom i są niezdolni do pracy. W miarę możliwości pomoc jest udzielana także tym, którzy z różnych powodów cierpią niedostatek. Rodzina w tradycji górniczej ma szczególne znaczenie. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników spotkania napisał między innymi: ?Szczególnie serdeczne słowa kieruję do rodzin i bliskich górników, którzy tragicznie zmarli w mijającym roku. Pragnę zapewnić o mojej pamięci i solidarności z każdą dotkniętą takim nieszczęściem górniczą rodziną?. List prezydenta odczytała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek.
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odczytał list premiera Mateusz Morawieckiego. ?Rodzina jest fundamentem naszego społeczeństwa. Chodzi o nierozerwalne więzi i świadomość, że zawsze można na sobie polegać. Więzi te cechują także górników i wszystkich związanych z tym zawodem? – napisał premier. Wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, który przez ponad ćwierć wieku pracował w górnictwie w swoim wystąpieniu podkreślił, że takie spotkania jednoczą. – Fundacja Rodzin Górniczych, to taka fundacja, która jest otwarta na potrzeby tych, którzy tego potrzebują ? podkreślił wiceminister Adam Gawęda.