Spotkanie z mieszkańcami Trentowca

Szczegóły działań, harmonogram prac i prezentacja projektu. To kwestie, którym poświęcone było spotkanie przedstawicieli SRK i wykonawcy robót – firmy FIBRENET Group z mieszkańcami osiedla. Prace uzdatniające na Trentowcu w Trzebini już ruszyły.

Spotkanie w siedzibie OSP Trzebinia zorganizowane zostało na wniosek mieszkańców Trentowca. Nie zabrakło więc pytań, na które zebrani otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Zaprezentowano szczegóły robót zabezpieczających. Przedstawione zostały zakres i lokalizacja odwiertów oraz harmonogram wszystkich działań.
Zgodnie z przyjętym projektem pracami uzdatniającymi objęty jest obszar 4,65 hektara. Zostanie wykonanych około 220 odwiertów sięgających na głębokość od 20 do 80 metrów, do których zostanie zatłoczona mieszanina stabilizująca grunt.
Za realizację tych robót odpowiedzialna jest firma FIBRENET Group sp. z o.o. z Sosnowca, która zgodnie z umową ma zakończyć prace do maja 2025 roku.