Spotkanie Zespołu Koordynującego pomoc dla Ukrainy w PGG S.A.

W poniedziałek, 7. marca w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. odbyło się spotkanie Zarządu PGG S.A. oraz Zespołu Koordynującego, decydującego o działaniach podejmowanych na rzecz wsparcia ofiar wojny w Ukrainie w ramach prowadzonej obecnie w spółce akcji pomocowej.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes PGG S.A. Tomasz Rogala oraz Wiceprezes ds. Pracowniczych Jerzy Janczewski. Otwierając spotkanie Prezes Rogala zaznaczył, że podobnie jak wojna jest procesem długofalowym, również pomoc jej ofiarom udzielana przez spółkę będzie długotrwała i ukierunkowana na konkretne obszary potrzeb.
Zespół Koordynacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich kopalń i zakładów PGG S.A. oraz Dyrektorzy i pracownicy poszczególnych Biur w Centrali PGG, będą wspólnie nadzorować oraz decydować o wydatkowaniu zebranych w ramach akcji środków pieniężnych – z wyłącznym przeznaczeniem na wsparcie osób przybywających stale do naszego regionu.
Podczas poniedziałkowego spotkania uczestnicy omówili dotychczasowy system organizacji pomocy, skupiając się w głównej mierze na aktualnych potrzebach uchodźców tak, aby podejmowane przez spółkę działania pomocowe były jak najbardziej skuteczne i adekwatne do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
Pozostając w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia katowickich punktów recepcyjnych, kopalnia ?Piast- Ziemowit? zdecydowała o pomocy, przeznaczając kwotę 24 tys. zł na zakup posiłków dla przybywających tam po długiej i wyczerpującej podróży obywateli Ukrainy. Również kopalnia ?Sośnica? włączyła się w pomoc poprzez sfinansowanie zakupu 670 sztuk kanapek.
Od początku trwania akcji pomocowej na specjalnie uruchomione przez PGG S.A. konto bankowe, dzięki hojności pracowników, na chwilę obecną wpłynęło już ponad 170 tys. zł, a to dopiero kilka dni zbiórki. Zebrane środki w formie dobrowolnych, jednorazowych wpłat i comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia, zostaną w pełni przekazane na wsparcie ofiar wojny, a pracownicy za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji będą na bieżąco informowani na jakie cele zostają przekazane przez nich kwoty. O tym, jakie to będą działania zadecyduje Zespół Koordynacyjny.
W ubiegłym tygodniu z centralnego magazynu przy kopalni Staszic-Wujek, przygotowanego i udostępnionego przez spółkę SYNERCOM Usługi Wspólne Sp. z o.o. należącą do Grupy PGG S.A., wyruszył transport pierwszej partii darów zebranych we wszystkich zakładach spółki. Zaledwie 4 dni wystarczyły, aby w punktach zbiórki pojawiły się ogromne ilości artykułów pilnej potrzeby, które już trafiły do najbardziej potrzebujących.
Rośnie również liczba osób deklarujących inne formy wsparcia: transport (43 osoby), pomoc mieszkaniowa (27 osób), pomoc tłumacza, pozostającego w całodobowej gotowości (20 osób).
Polska Grupa Górnicza S.A. włączyła się także w pomoc psychologiczną dla osób tego najbardziej potrzebujących. Spółka obecnie tworzy zespół wsparcia psychologicznego, który będzie na bieżąco współpracował ze sztabem wojewody śląskiego.
Akcja pomocy dla Ukrainy trwa nadal. W dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka finansowa oraz rzeczowa we wszystkich zakładach spółki. Obecnie wśród produktów najpilniejszej potrzeby są środki higieny zwłaszcza dla kobiet i dzieci, jak również lekarstwa przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i syropy na kaszel dla dzieci i dorosłych. Ponadto śpiwory, karimaty, materace. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone subkonto PKO BP nr: 74 1020 1026 0000 1802 0509 0834. Tytuł wpłaty: Solidarni z Ukrainą.