SRK przekazała gminie Sosnowiec fragmenty terenu i budynków dawnej kopalni Kazimierz-Juliusz

Nie było to proste, jednak dzięki wytężonym działaniom uporowi pracowników biura ds. zagospodarowania majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w poniedziałek, 30 listopada 2020 doszło do podpisania aktu notarialnego. SRK przekazała gminie Sosnowiec na zasadzie darowizny prawo użytkowania wieczystego działek w okolicy ul. Ogrodowej w Kazimierzu Górniczym wraz ze znajdującymi się na nich budynkami – w tym bhp, czyli dawnej dyrekcji kopalni Kazimierz-Juliusz, nadszybia i maszyny wyciągowej szybu Kazimierz-I, wieżę wyciągową oraz inne znajdujące się tam obiekty. Łącznie ponad 28,5 tys. m2 gruntu z prawem własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

Gmina zdecydowała się przejąć ten teren i obiekty po dłuższym okresie wahania i zmieniania decyzji.
Więcej o kolejnych etapach historii przekazywania na stronie:
https://srk.com.pl/media/aktualnosci/O-co-chodzi-z-Kazimierzem-Juliuszem/idn:68
Do podjęcia decyzji o przyjęciu darowizny (na zasadzie art. 23.1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego) przyczyniły się naciski mieszkańców oraz radnych z tej dzielnicy. Włączono ją do Sosnowca dopiero w roku 1975, kiedy po zaledwie ośmiu latach bycia miastem utraciła prawa miejskie. Nadal wielu jej starszych mieszkańców zachowuje silne poczucie odrębności lokalnej historii Kazimierza.