Środki z KPO dla TAURONA. Rusza budowa nowej sieci światłowodowej

TAURON, jeden z największych hurtowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce rozbuduje sieć światłowodową w województwach śląskim i dolnośląskim. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). TAURON, który realizuje program jako jedyna grupa energetyczna w kraju, chce wybudować sieć światłowodową w 450 miejscowościach.

TAURON podpisał umowy na dofinansowanie budowy sieci światłowodowej na trzech wygranych obszarach konkursowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycja C1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Projekty w zakresie KPO będą realizowane do 30 czerwca 2026 r. Docelowo program ma objąć swoim zasięgiem 450 miejscowości położonych na terenie 58 gmin na południu Polski.
– Dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, pozwoli na budowę sieci światłowodowej na obszarach, w których nie byłoby to możliwe komercyjnie. Powstanie tej infrastruktury pozwoli na uzyskanie dostępu do szybkiego internetu i nowoczesnych usług cyfrowych dla mieszkańców tych regionów, a także stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz korzystania z nowoczesnych usług online. Łączna kwota dofinansowania w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy to ponad 85 milionów złotych – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Budowa sieci światłowodowej to jeden z nowych biznesów rozwijanych przez TAURON, który jest dobrym przykładem synergii uzyskiwanej dzięki współpracy wewnątrz Grupy. Poszerzając portfolio usług, optymalnie wykorzystujemy istniejące już zasoby, dywersyfikując tym samym źródła przychodów – dodaje Szczeszek.
Obszary projektowe objęte dofinansowaniem z KPO znajdują się na terenie województw śląskiego i dolnośląskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyznaczyło do obowiązkowego podłączenia ponad 24 tysiące lokali, w tym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz użytkowników wymagających usług o najwyższych parametrach (SED ang. Socio-Economic Driver). Dodatkowo, w ramach inwestycji własnych, TAURON planuje sukcesywne podłączenie kolejnych gospodarstw domowych.
Dla mieszkańców dostępne będą przepływności od 300/100Mbps do 1000/200Mbps, a dla punktów adresowych oznaczonych jako SED dostępne będą łącza symetryczne 1000/1000Mbps.
W ramach inwestycji powstanie ponad 2 000 km nowoczesnej sieci światłowodowej w technologii xPON, która włączona zostanie do istniejącej już infrastruktury Grupy TAURON.
– Wyzwaniem projektu jest bardzo krótki czas przewidziany na realizację projektu. Prace ruszyły już pełną parą, aktualnie przygotowujemy postępowania, które wyłonią generalnych wykonawców. Liczymy, że przy pełnym zaangażowaniu naszych pracowników i kontrahentów, powtórzymy sukces z poprzednich lat, kiedy to zrealizowaliśmy zgodnie z harmonogramem siedem projektów POPC – mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu TAURON Obsługa Klienta.
Dofinansowanie otrzymano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa, Cel szczegółowy: C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, Inwestycja: C1.1.1. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków KPO obejmują trzy obszary:
– 5.02.08.24 „Światłowód od TAURONA dla obszaru kłodzko-ząbkowickiego”
– 5.02.99.4.a „Światłowód od TAURONA dla obszaru świdnicko-wałbrzyskiego”
– 5.24.99.6 „Światłowód od TAURONA dla obszaru pszczyńsko-tyskiego”

Światłowód od TAURONA
W zasięgu sieci światłowodowej TAURONA znajduje się 126 tysięcy gospodarstw domowych w 900 miejscowościach. Jest to efekt realizacji projektu POPC i następnie komercyjnego dogęszczania sieci.
Z końcem 2022 r. TAURON, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończył budowę infrastruktury światłowodowej na ostatnim z siedmiu obszarów konkursowych w ramach projektu POPC. Przedsięwzięcie było realizowane w siedmiu obszarach konkursowych: Krakowskim C i Tarnowskim B, Katowickim i Tyskim, Rybnickim, Sosnowieckim, Oświęcimskim, Wałbrzyskim A oraz Wałbrzyskim B.
Realizowany przez TAURON projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.