Stanowisko w sprawie pikiety PGG

W dniu 02.08.2019 roku przed siedzibą PGG S.A. odbyło się zgromadzenie organizowane przez pracownika jednej z kopalń. Brało w nim udział około 200 osób. W czasie zgromadzenia, organizator przekazał petycję, w której przedstawił swoje stanowisko. Spółka ustosunkuje się do niej po dokonaniu szczegółowego rozeznania.
Wyjaśniono organizatorowi, że obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne precyzyjnie przewidują sposób postępowania w przypadku pojawienia się różnorakich problemów na linii pracodawca ? pracownik. Powinno odbywać się to w drodze współdziałania pracodawcy i działających w zakładzie organizacji związków zawodowych. Nie ma możliwości prawnych prowadzenia indywidualnych negocjacji z pojedynczymi pracownikami. Wyjaśniono także, że w spółce zatrudniającej prawie 42 tys. osób, z uwagi na kwestie organizacyjne, nie ma możliwości spotykania się indywidualnie z każdym pracownikiem, a pierwszym, podstawowym miejscem rozwiązywania jego problemów jest macierzysta kopalnia.
Niezależnie od powyższego, spółka jest zawsze otwarta i gotowa do rozwiązywania problemów pracowników.