Staż w Głównym Instytucie Górnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym

W dniach 24-26 czerwca w Głównym Instytucie Górnictwa- Państwowym Instytucie Badawczym miał miejsce staż wewnętrzny dla Partnerów projektu Interreg CZ-PL Rozwój kształcenia technicznego – współpraca instytucji. W stażu wzięli udział przedstawiciele Partnerów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, SPS Jesenik oraz VSB z Ostrawy.

Staż realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027.
Program stażu obejmował m. in. zapoznanie i prezentację zaplecza badawczo-technicznym w GIG-PIB, praktyczne warsztaty dotyczące przygotowywania sprzętu oraz oprogramowania VR, zapoznanie się z techniką fotogrametrii i możliwościami wykorzystania jej do tworzenia szczegółowych map i modeli 3D.
W Centrum Rozwoju Kompetencji obyły się także praktyczne warsztaty z modelowania 3D za pomocą zdjęć przykładowych obiektów oraz pokaz możliwości wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do szkoleń w zakresie audytów energetycznych.
Na koniec uczestnicy stażu mieli okazję uczestniczyć w warsztatach latania Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP) na symulatorze BSP i brać udział w zawodach w wirtualnej rzeczywistości. Kolejny staż we wrześniu.