Studenci na zajęciach w kopalni

Studenci Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z wizytą w KWK ?Centrum? w Bytomiu. W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ?Utrzymanie i likwidacja wyrobisk? uczestnicy zjechali pod ziemię. Celem wizyty było zapoznanie się z procesem likwidacji podziemnej kopalni węgla kamiennego.

Po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w kopalni i obsługi aparatów ucieczkowych, zaprezentowano proces likwidacji na przykładzie KWK ?Centrum?. Zgodnie z przyjętym przez SRK S.A. harmonogramem datę likwidacji zakładu wyznaczono na 31.12.2023 roku.
Po przebraniu się oraz pobraniu niezbędnego sprzętu i aparatury zjechano na poziom 250 m, gdzie znajdują się pompownia głównego odwadniania oraz tama wodna. Kolejnym krokiem był zjazd na poziom 774 m.
Tam studenci mogli zobaczyć kolejną pompownię głównego odwadniania, wyrobiska funkcjonalnie związane z pompownią wraz z tamami izolacyjnymi.