Studenci z Lublina z wizytą w kopalni Wujek

Od trzech lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina organizuje dla swoich studentów geografii I stopnia w ramach przedmiotu geografia ekonomiczna ćwiczenia terenowe, podczas których przez cztery dni zapoznają się oni z unikalnym środowiskiem przemysłowym Górnego Śląska.

W tym roku 13 czerwca na ćwiczenia w kopalni Wujek przyjechała grupa 11 studentów wraz z opiekunami dr. inż. Dorotą Dymek oraz dr. inż. Jolantą Jóźwik.
Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz wykorzystanie potencjału obszarów górniczych województwa śląskiego. Dr. inż. Rafał Gąsior, dyrektor Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej Centrali PGG S.A. przedstawił studentom główne aspekty funkcjonowania Spółki oraz plany i kierunki rozwoju. Byli oni szczególnie zainteresowani oddziaływaniem eksploatacji na tereny oraz infrastrukturę na powierzchni, a także wielkością zasobów węgla i możliwościami jego pozyskania.
Podczas spotkania poruszono również kwestię zatrudnienia w górnictwie i kształcenia nowych kadr. O współpracy spółki ze szkołami średnimi i o planach stypendialnych opowiedziała dyrektor Departamentu Wsparcia Centrali PGG S.A. Anna Durasiewicz-Idkowiak. Podkreśliła ona, że kształcenie w zawodach górniczych oraz w zawodach przydatnych w górnictwie, takich jak na przykład mechanik czy elektryk, odbywa się w ramach programu „Dobry Start z PGG”, który zapewnia wsparcie finansowe oraz gwarantuje pracę w kopalniach.
Następnie studenci zjechali na poziom 370 m na Pole Szkoleniowe, gdzie w rolę wykładowcy i przewodnika po podziemiach wcielił się pan Tomasz Kopania, Koordynator ds. Pola Szkoleniowego z Ruchu Wujek, który m.in. kompleksowo wyjaśnił proces wydobycia węgla i zademonstrował na ścianie szkoleniowej sekcje obudowy zmechanizowanej Hydromel 12/28 POz.
Podziemne pole szkoleniowe w kopalni Wujek to doskonałe miejsce do przeprowadzania części praktycznej różnych kursów, szkoleń nowych pracowników czy zajęć dla uczniów szkół średnich i uczelni wyższych.
Zdjęcia: PGG S.A./Bożena Sieja