Stypendia dla najlepszych uczniów przyznane

LW BOGDANKA S.A. przyznała 40 stypendiów naukowych dla uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce przedmiotów technicznych ze szkół średnich o profilu techniczno ? górniczym z okolic Bogdanki. Stypendia zostały przyznane 40 uczniom z 3 szkół: Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.
W ramach współpracy ze szkołami partnerskimi LW Bogdanka od 2017 roku wypłaciła już łącznie 114 stypendiów naukowych.
LW Bogdanka od wielu lat jest najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Tę pozycję zawdzięczamy m.in. wysokiej kulturze technicznej naszych pracowników, dzięki którym z sukcesem wdrażamy i stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania dostępne w światowym górnictwie. Poprzez bliską współpracę ze szkołami średnimi w naszym regionie a także z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w naszej branży chcemy pozyskiwać młodych, utalentowanych pracowników by utrzymać wysoki poziom kadr w Spółce. Dbamy także o rozwój zawodowy osób już zatrudnionym w Bogdance, utrzymując płynność przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom lubelskich górników ? powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
W 2017 r. Bogdanka nawiązała współpracę ze szkołami w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim w zakresie projektu stypendialnego mającego na celu nagradzanie uczniów szkół o profilu górniczym za wyniki w nauce w obrębie przedmiotów technicznych. Stypendium w wysokości 1 tys. zł na semestr, wypłacane jest po ukończeniu każdego semestru szkolnego. W czerwcu 2019 r. do projektu dołączył Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie.
Współpraca ze szkołami średnimi jest elementem ?Strategii rozwoju kadr?, której celem jest pozyskiwanie do pracy w Bogdance najlepszych absolwentów ww. szkół. W ramach działającego również od 2017 roku projektu ?Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. ? Potrzebujemy najlepszych? zatrudnienie znalazło już 52 absolwentów szkół partnerskich. Strategia rozwoju kadr obejmuje także współpracę z najważniejszymi w branży górniczej ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie.