SW S.A. z nagrodami!

Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła dwie nagrody podczas konkursu na najlepszy raport roczny za 2021 rok.

Konkurs ?The Best Annual Report? organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków, a gala finałowa odbyła się wczoraj wieczorem (13.10) w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem siedemnastego już konkursu jest ocena raportów rocznych emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz popularyzacja i promowanie dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Konkurencja była ogromna. W konkursie, w kilku kategoriach o wyróżnienia walczyło ponad sto firm. To spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne oraz spółki z rynku alternatywnego. W konkursie głównym JSW S.A. zdobyła wysokie, trzecie miejsce.
? To szczególna nagroda za połączenie wysiłku i wszechstronnej, eksperckiej wiedzy pracowników bardzo wielu biur i zespołów naszej spółki oraz zwieńczenie ciężkiej pracy. Bardzo dziękuję za to uznanie ? powiedział Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Ekonomicznych, odbierając nagrodę w imieniu spółki.
Jastrzębskiej Spółce Węglowej przyznano także nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany w kategorii przedsiębiorstwa. JSW S.A. zwyciężyła wyprzedzając takie firmy jak PKN Orlen S.A. i GK Kęty S.A. Raport zintegrowany to najbardziej zaawansowana forma raportu rocznego, która łączy dane finansowe i niefinansowe. Zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie oraz podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową JSW w 2021 roku.