Święto Zakładowe Grupy Kapitałowej FASING

Pracownicy zakładów Grupy Kapitałowej FASING obchodzili 29 listopada święto zakładowe. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Katowicach Wełnowcu. Po mszy w restauracji Club 99 w Katowicach uczestnicy święta spotkali się na uroczystym obiedzie. Zasłużeni pracownicy zostali odznaczeni medalami i odebrali dyplomy gratulacyjne. Wśród uczestników byli pracownicy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy.
Teraz to rzadkość. Dzięki nim w firmie panuje rodzinna atmosfera i szacunek dla pracy. Przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej odznaczyli grupę pracowników z najdłuższym stażem pracy i tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w mijającym roku. FASING SA kultywuje tradycję zakładowego święta, które zawsze jest połączone z obchodami uroczystości barbórkowych.
– Pracujemy dla górnictwa i dlatego kultywujemy górnicze tradycje. Rok 2019 był dla nas dobrym rokiem. Zwiększamy swoją obecność na rynku globalnym. Dzisiaj podpisaliśmy umowę na dostawę nowoczesnej zgrzewarki, dzięki której będziemy produkować łańcuchy o średnicy 60 mm. Konkurujemy ze światową czołówką i wygrywamy tę konkurencję ? mówił Zdzisław Bik, prezes FASING SA.
– Życzę Państwu i bezpiecznej i owocnej pracy. Zarządowi życzę mądrych i rozważnych decyzji biznesowych, tak jak to dzieje się od lat. Niech św. Barbara ma nas w opiece ? mówił dr Tadeusz Demel, prezes Rady Nadzorczej FASING SA.