Szansa na polsko-indyjską współpracę w obszarze górnictwa

W czwartek, 23 maja br. odbyło się spotkanie w formule online z Konradem Dudą – przedstawicielem Ambasady RP w Nowym Delhi w sprawie nawiązania polsko-indyjskiej współpracy w obszarze wydobycia węgla kamiennego. W związku z zaproszeniem Ministerstwa Przemysłu (Departamentu Funduszy Europejskich i Spraw Zagranicznych), które było promotorem wydarzenia, w telekonferencji uczestniczyli także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego.

Wiodącym tematem spotkania była współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu górnictwa.

Indie to kraj, gdzie rocznie wydobywa się ponad miliard ton węgla, a eksploatacja prowadzona jest coraz głębiej pod ziemią, co powoduje, że pojawiają się nieznane dotąd w tym kraju zagrożenia naturalne. Polska ma ogromne doświadczenie w zakresie podziemnego górnictwa węglowego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat tego, co może zaoferować nasz kraj, a przede wszystkim Śląsk, w obszarze technologii, maszyn, urządzeń oraz górniczej wiedzy specjalistycznej. W ramach rodzącej się współpracy zaplanowano zaproszenie przedstawicieli przemysłu i administracji indyjskiej, związanej z branżą górniczą, na Targi Expo, które odbędą się jesienią tego roku.