Szkolenie – turbiny wiatrowe

Kilkunastu potencjalnie zainteresowanych pracowników SRK SA uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez WindhunterAcademy, dotyczącym szkolenia dla osób odchodzących z górnictwa, chcących podjąć pracę w sektorze energetyki wiatrowej – przy budowie i serwisowaniu turbin.

Spotkanie odbyło się w siedzibie SRK SA w Bytomiu, w środę, 13 kwietnia br. Orientacyjnie podany termin rozpoczęcia szkolenia pierwszej grupy (w Koszalinie, koszt dojazdu, pobytu, nauki pokrywa organizator) to połowa maja 2022.
Co ciekawe, kilku chętnych spytanych o termin, jaki mógłby im odpowiadać, deklarowało ?choćby od jutra?.
Szkolenie jako szansa
Były to osoby, do których dotarło podstawowe przesłanie – szkolenie pozwalające zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć dobrze płatną pracę w branży z perspektywami jest szansą nie dla SRK, ale dla tych, których umowy kończą się, tak jak kończą się prace likwidacyjne w zakładach górniczych.
Dodatkowo powtarza się jedna kwestia – obecnie węgiel zdrożał, występują i na pewno przez jakiś czas występować będą jego braki. Jednak nie zmienia to podejścia unijnego, nastawionego na dekarbonizację gospodarek. Co nastąpi nie przez zakaz wydobycia, czy spalania (tym zajmują się gminy), lecz przez mechanizm ekonomiczny obciążania zużycia węgla kolejnymi opłatami.
Od kiedy
Prowadzący spotkanie przedstawiciele Windhunter Academy i OX2 przedstawili nieco szczegółów dotyczących propozycji. Szkolenie 26-dniowe w Koszalinie, z zajęciami przez sześć dni w tygodniu.
Jak wynikło z informacji podanej przez wiceprezesa Radosława Wojtasa (SRK) pracownicy spółki skorzystać będą mogli z urlopu szkoleniowego, na który skieruje ich firma.
Obecne na spotkaniu przedstawicielki działu kadr podkreśliły, że w każdej sytuacji ustalane to będzie indywidualnie, by pogodzić zamiary pracowników z potrzebami oddziałów.
Z kolei organizatorzy szkolenia przekazali, że obecnie planują dwie grupy 8-osobowe – zaczynające zajęcia w maju i w czerwcu. Jeśli będzie większa ilość chętnych, nie ma powodu by nie zaplanować kolejnych terminów.
Co w ramach
Kurs dzieli się na dwie części. Pierwsza daje międzynarodowe uprawnienia Global Wind Organisation, obejmujące wymagany przez większość firm budujących, serwisujących turbiny wiatrowe na świecie, certyfikat bezpieczeństwa o dwuletniej ważności. Pozwala też na nabycie podstawowych umiejętności ogólnych, dotyczących mechaniki, hydrauliki, elektryczności? niezbędnych przy pracach w tej dziedzinie. Te uprawnienia są bezterminowe
Część druga to uprawnienia polskie dotyczące obsługi ruchomych podestów wiszących, suwnic w gondoli turbiny, wciągników (UDT). Także uprawnienia elektryczne w zakresie powyżej 1 kV.
W program włączono podstawy angielskiego – Basic English w zakresie niezbędnym w tym rodzaju pracy z terminologią techniczną nazewnictwa i komend używanych w branży.
Na pytanie o koszt podobnego kursu, bo można też się zapisywać indywidualnie poza obecnym programem pilotażowym, padło wyjaśnienie, że w nieco mniejszym zakresie wynosi on obecnie około 20 tys. złotych.
Dla równowagi przedstawiono jeszcze trzecią wersję – za kurs płaci przyszły pracodawca, a pracownik podpisuje zobowiązanie do odpracowania, lub zwrotu kosztów. Przy czym do pracodawcy trzeba trafic samemu.
Ile można zarobić
Kwota wzbudziła szacunek, zwłaszcza że mowa była tylko o uprawnieniach podstawowych. Natomiast sprowokowała od razu pytanie o zarobki.
Ponieważ wiele zależy od rodzaju, czasu wykonywanej pracy (na lądzie czy na platformach), odpowiadający ograniczyli się do stwierdzenia, że może to być kwota od około 7-8 tys. PLN miesięcznie netto dla początkujących (przy umowie o pracę) do ponad 19 tys. (także netto) dla pracowników z doświadczeniem.
W wypadku osób funkcjonujących na działalności własnej, bo takich jest też podobno bardzo wiele, kwoty odpowiednio wzrastają.
I jeszcze jedna ciekawostka – w wypadku pracy na platformach na morzu kwota miesięczna odpowiada dwutygodniowemu okresowi pobytu na nich. Granica wiekowa zatrudnienia w firmach stawiających turbiny – brak. Decydującym jest stan zdrowia, kondycja, doświadczenie, umiejętności
Spotkanie
– To było dobre spotkanie. Padło wiele pytań, pokazujących rzeczywiste zainteresowanie uczestników konkretami. Nie samego szkolenia, ale też tego na co mogą liczyć po nim – podsumowali dwugodzinne rozmowy przedstawiciele Windhunter Academy.
Organizacyjnie biorąc
Organizatorzy spotkania przypomnieli – nie gwarantują zatrudnienia, natomiast obiecują pomoc w kontaktach z ewentualnymi pracodawcami. Uczestnikom spotkania obiecali przesłać zestaw bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego szkolenia.
Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tak na stronie Windhuters Academy, jak też można je składać w dziale kadr spółki na formularzu pobranym ze strony SRK (https://srk.com.pl/media/aktualnosci/Z-gornictwa-na-turbiny-wiatrowe-2-poczatek-rekrutacji/idn:214).