Szpital w Pyrzowicach w gotowości

Zgodnie z planem, w ostatnim dniu listopada Węglokoks oddał gotowy szpital tymczasowy w Pyrzowicach.

Placówka spełnia najwyższe wymagania stawiane placówkom medycznym. Tymczasowy szpital przystosowany do przyjmowania i leczenia pacjentów, u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS COVID-19.
Placówka funkcjonować będzie w Pyrzowicach i jest znakomicie skomunikowana z głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa śląskiego.
– Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył naszą spółkę Rząd i Premier wydając decyzję o uruchomieniu przez Węglokoks szpitala tymczasowego na terenie województwa śląskiego ? mówi Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Weglokoks SA.
Ustalona lokalizacja dopełnia działanie tymczasowego szpitala w MCK w Katowicach, łącznie zapewniając ponad 600 miejsc dla ewentualnych pacjentów. Z punktu widzenia medycznego, to najlepsze lokalizacje pod każdym względem, ekonomicznym, medycznym i organizacyjnym.
– Zadanie było bardzo trudne, bo placówki medyczne , szczególnie te, gdzie leczy się choroby zakaźne, wymagają spełnienia bardzo ostrych norm. Wiedzieliśmy również, że mamy bardzo mało czasu, bo kolejna fala pandemii, rozwijała się bardzo dynamicznie. Podołaliśmy jednak zadaniu – mówi Sławomir Brzeziński Wiceprezes Węglokoks SA, który kierował projektem.
Wybudowany przez Weglokoks SA obiekt, przygotowany jest na przyjęcie 144 pacjentów, z czego 10 stanowisk będzie wyposażonych w respiratory, potrzebne do pomocy w najcięższych przypadkach.
Zgodnie z normami obowiązującymi w szpitalach zakaźnych, całość podzielona jest na dwie części oddzielone od siebie śluzami, uniemożliwiającymi przenoszenie wirusa.
Zarówno pacjenci, jak i personel mają dostęp do odpowiedniej ilości urządzeń sanitarnych, gwarantujących komfort pracy i leczenia.