Szyby kopalniane dla Śląskiego Systemu Magazynowania Energii

Dysponując ponad 3 tysiącami hektarów terenów Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA jest w stanie znaleźć odpowiednie miejsca dla zlokalizowania na nich magazynów energii w postaci zbiorników gromadzących sprężone lub skroplone gazy, używane dla napędzania turbin wytwarzających energię elektryczną. Innym rozwiązaniem mogą być systemy pozwalające na krótkotrwałe wytwarzanie energii przez spuszczanie do szybów kopalnianych opróżnianych pod ziemią skipów-zbiorników z wodą, czy stworzenie wariantu elektrowni szczytowo-pompowej, tyle że bez zbiornika na dolnym jej poziomie.

Istnieje też możliwość wykorzystania części terenów pod rozwiązania OZE – fotowoltaikę, wiatraki. Przy czym generalnie rozwój OZE uzależniony jest od możliwości zmagazynowania wytworzonej energii oraz stworzenia systemów szybkiego uzupełniania jej niedoborów w sposób uniezależniający od utrzymywania w stałej gotowości bloków węglowych, lub gazowych.
W założeniach przewidzianych przez pomysłodawców z KOMAG-u rozwiązania techniczne wykorzystujące istnienie infrastrukturę nieczynnych szybów kopalnianych mają służyć do chwilowego stabilizowania sieci, wspierać rozporoszone systemy energetyki zasilanej przez OZE. Co w jakimś stopniu oznacza zmniejszanie podstawowego problemu związanego z nieprzewidywalnością systemów opartych o słońce i o wiatr.
Przedstawiając możliwości włączenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń w podobne działania prezes Janusz Gałkowski wskazał na wybrane cztery lokalizacje szybów, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane dla podobnych celów – Makoszowy I, Śląsk I, Budryk w kopalni Centrum oraz Gigant w dawnej kopalni Pstrowski.
Rozmawiano o tym podczas spotkania 29 lipca br. w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ustalenia zakończyły się podpisaniem porozumienia powołującego Komitet Sterujący programu stworzenia Śląskiego Systemu Magazynowania Energii.
Porozumienie podpisali przedstawiciele SRK SA, ITG KOMAG, oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O poparciu dla pomysłu mówił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, a także przedstawiciele samorządu województwa śląskiego i Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.