TAURON bliżej wydzielenia kopalń

Ministerstwo Aktywów Państwowych i TAURON podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji TAURON Wydobycie. Energetyczna spółka rozpoczęła tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych z perspektywą do końca tego roku.

W liście podpisanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i TAURON strony zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować działania związane z tą transakcją.
– W strukturze Grupy TAURON powołaliśmy specjalny Zespół Projektowy, którego zadaniem jest prowadzenie prac przygotowawczo-analitycznych zmierzających do przeprowadzenia tej transakcji. Na termin przeprowadzenia transakcji wpływ będzie miał prowadzony aktualnie przez polski rząd proces notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej dla programu transformacji górnictwa węglowego ? wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu i wiceprezes ds. handlu TAURON Polska Energia. ? Wszystkie działania dotyczące pozycji zakładów górniczych TAURON Wydobycie projektowane są w dostosowaniu do zapisów Umowy Społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz procesów transformacji województwa śląskiego i małopolskiego, a także zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ? dodaje Michałowski.
Zgodnie z wypracowanymi warunkami Umowy Społecznej dla górnictwa kopalnie TAURON Wydobycie mają zostać objęte mechanizmem finansowania, do czasu ich stopniowego wygaszania. W przypadku zakładów górniczych Spółki to odpowiednio 2040 rok w przypadku ZG Brzeszcze i 2049 rok dla ZG Janina i ZG Sobieski.
Obecnie TAURON Wydobycie, stanowiąc jedno z ogniw w strukturze korporacyjnej Grupy TAURON, prowadzi swoją działalność w obrębie funkcji operacyjnych związanych z zabezpieczeniem paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych skupionych w Grupie TAURON. Z uwagi na ponad 20-letni okres działania aktywów górniczych w ramach Grupy, przeprowadzenie efektywnej dezintegracji struktur i powiązań biznesowych, wymaga określenia nowego modelu biznesowego spółki wydobywczej oraz przyjęcia okresu przejściowego, w którym nastąpi oddzielenie.
Paliwowe zaplecze energetyki
TAURON Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.
Ponad 70 procent węgla produkowanego w kopalniach TAURON Wydobycie trafia do elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON. Atutem Spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Kopalnie spółki zoptymalizowały potencjał wydobywczy, dostosowując go do skali zapotrzebowania rynku energetycznego w najbliższych latach. Bliskość aktywów wytwórczych Grupy TAURON umożliwia utrzymywanie niskich kosztów transportu tego paliwa.
– Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym Spółka ustabilizowała wyniki i w większym stopniu odpowiada na realizację zapotrzebowania na paliwo płynące z Grupy TAURON ? mówi Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.
TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. Spółka zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności.
TAURON Wydobycie posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce i jest producentem paliwa o niskiej zawartości chloru, które jest dedykowane do nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.