TAURON kontroluje mikroinstalacje

TAURON Dystrybucja rozpoczął kolejną rundę kontroli prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, w celu poprawy współpracy tych systemów z siecią elektroenergetyczną. Tegoroczne inspekcje uwzględniają także magazyny energii. W sumie firma planuje przeprowadzenie ponad 1600 kontroli mikroinstalacji pracujących w sieci dystrybucyjnej koncernu.

– Kontrole mikroinstalacji i magazynów energii to tylko jedno z narzędzi, jakie firma wykorzystuje, aby poprawić sprawność i elastyczność sieci. Uzupełniają one wiele innych przedsięwzięć technicznych, inwestycyjnych i serwisowych – mówi Marcin Marzyński, wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucji ds. klienta. – Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i równego dostępu do sieci elektroenergetycznej dla wszystkich naszych klientów – dodaje.
Inspekcje przeprowadzone w ubiegłym roku na terenie sześciu oddziałów firmy wykazały wiele nieprawidłowości. Kontrolerzy TAURON Dystrybucji wykryli, że w ponad 50% przypadków moc w sprawdzanych instalacjach była przekroczona. W 50-ciu przypadkach stwierdzili również przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz rozplombowanie układu pomiarowego. Dlatego też prowadzone w tym roku kontrole zostały rozszerzone na cały obszar działania firmy.
Kontrole magazynów energii
Nowością w tegorocznych kontrolach mikroinstalacji są magazyny energii, których przybywa w szybkim tempie. Obecnie w sieci TAURON Dystrybucji pracuje już ponad sześć tysięcy takich urządzeń – najwięcej w Małopolsce i na Śląsku.
– Celem inspekcji magazynów ma być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracy na sieci pracownikom firmy. Chcemy uniknąć powtarzania się sytuacji, kiedy podczas pracy elektromonterów na sieci pojawia się napięcie spowodowane pracą magazynów, nieposiadających odpowiednich zabezpieczeń ponadnapięciowych – mówi Marcin Marzyński.
Kontrole magazynów, z uwagi na swój pilotażowy charakter, nie będą poprzedzone wysyłką pism do klientów. Obejmą losowo wytypowanych właścicieli magazynów energii i będą stanowić 10% wszystkich inspekcji.
Bezpieczna kontrola mikroinstalacji dzięki dronom
W tym roku do kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych firma wprowadziła nową technologię, czyli drony. Urządzenia wykorzystywane są wyłącznie do celów fotograficznych, a wykrycie punktów do kontroli opiera się na danych pomiarowych. Kontrolujący każdorazowo informują klientów o wykorzystaniu drona do wykonania zdjęć jedynie instalacji fotowoltaicznej. Dopiero później dron wykonuje lot nad dachem posesji, fotografując mikroinstalację.
Dzięki tej innowacyjnej technologii kontrola mikroinstalacji staje się bardziej efektywna i bezpieczna. Energetycy nie muszą już wchodzić na drabiny czy korzystać z podnośników, co zmniejsza ryzyko wypadków. Drony pozwalają na dokładne dokumentowanie stanu technicznego instalacji oraz szybkie wykrycie ewentualnych problemów.
Nieprawidłowości w mikroinstalacjach
W ramach pierwszego etapu kontroli TAURON Dystrybucja wysłała pisma do klientów, u których wcześniej, w oparciu o posiadane dane pomiarowe, wykryła nieprawidłowości w działaniu mikroinstalacji. TAURON wskazał wówczas sposoby poprawy pracy mikroinstalacji. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało prawie 60 proc. klientów, którzy zaktualizowali dane w zgłoszeniach mikroinstalacji.
W drugim etapie energetycy sprawdzają poprawność mikroinstalacji przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucji pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ instalacje o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową, mogą powodować wyłączenia falowników u pozostałych prosumentów. Co więcej, stwarzają też zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji oraz urządzeń zasilanych z danego obwodu.
Już wiadomo, że skala stwierdzonych tylko w tym roku nieprawidłowości jest dość duża. Mowa o ponad trzech tysiącach przypadków przekroczenia mocy i ponad 13 tysiącach instalacji, w których firma wykryła przekroczenie napięcia.