TAURON kupił farmy wiatrowe

TAURON za 137 milionów euro nabył pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Dzięki inwestycji, Grupa niemal podwoi moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Umowa dotycząca przejęcia farm została podpisana dziś w Hamburgu. To pierwsza istotna inwestycja wpisująca się w założenia Zielonego Zwrotu TAURONA.
– Zakup farm wiatrowych przez TAURON wpisuje się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jest to realizacja przyjętego przez TAURON nowego kierunku zielonej polityki – mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.
TAURON zakupił pięć farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce:
? Śniatowo, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW
? Mogilno, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW
? Inowrocław, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW
? Dobrzyń, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW
? Gołdap, 16 turbin o łącznej mocy to 48 MW
Dzięki przejęciu farm wiatrowych TAURON znalazł się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych, pod względem zainstalowanej mocy wytwórczej z lądowych wiatrowych elektrowni zawodowych. Wszystkie farmy są podłączone do sieci wysokiego lub średniego napięcia.
– Nasz ?Zielony Zwrot? nabiera tempa. Inwestycja w farmy wiatrowe to milowy krok w realizacji naszych celów strategicznych, czyli zwiększenia do ponad 65 proc. udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcji emisji CO2 o 50 procent w perspektywie 2030 roku ? mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Zakup farm wiatrowych należących do in.ventus to okazja nabycia aktywów w obszarze, w którym możliwości akwizycyjne są ograniczone ? dodaje prezes TAURONA.
Wynegocjowana cena nabycia pięciu farm wiatrowych wynosi około 137 milionów euro. Kwota ta będzie podlegać korektom wynikającym z modelu współpracy obu stron. Nabycie farm ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego celu spółek celowych poprzez podwyższenie ich kapitału.
Farmy są zlokalizowane na korzystnych terenach pod względem wietrzności, a ich stan techniczny i udokumentowana produktywność pozwalają na osiąganie przewidywalnych przychodów w przyszłości.
W związku z transakcją Hamburg Commercial Bank wycofa powództwa wobec spółki TAURON Sprzedaż. Możliwe będzie również zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom Grupy TAURON.
Po przejęciu łączna moc zainstalowana w lądowych farmach wiatrowych Grupy TAURON wyniesie 380,75 MW. Całkowita moc zainstalowana z OZE zwiększy się natomiast do poziomu 619 MW.
Zielony Zwrot TAURONA
Ogłoszone w maju zaktualizowane kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.
Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy TAURON o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. wobec 2018 roku.
Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.
Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 roku oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2.