TAURON nadal wspiera Ukrainę

TAURON przekazał Ukrainie kolejną transzę sprzętu i materiałów energetycznych – 21 km przewodów, 9 bębnów, 129 izolatorów, 39 przekładników prądowych i 11 wyłączników napowietrznych. Pomoc infrastrukturalna realizowana jest we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

– Zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę, późną jesienią i zimą, osiąga nowy poziom barbarzyństwa. Agresor atakując infrastrukturę krytyczną: sieci elektroenergetyczne, wodociągi, ciepłociągi skazuje na degradację cywilizacyjną miliony Ukraińców. Widzimy powagę sytuacji i staramy się nieść pomoc, której teraz Ukraina potrzebuje najbardziej. Kolejna transza darów trafiła już za naszą wschodnią granicę ? wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON
To nie pierwsze wsparcie TAURONA skierowane na odbudowę infrastruktury energetycznej Ukrainy. Wiosną firma przekazała za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), 25 transformatorów, 20 km przewodów energetycznych, 13 bębnów kablowych, 168 słupów, uchwyty odciągowe i przelotowe oraz dodatkowe elementy służące do budowy linii energetycznych.
Całościowa wartość sprzętu i materiałów energetycznych przekazanych przez TAURON wynosi blisko 1,6 mln zł.
Pomoc od TAURONA
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające uchodźców wojennych. W działania pomocowe zaangażowała się także Fundacja TAURON. Środki przekazywane są organizacjom udzielającym wsparcia Ukrainie. Pomoc finansowa dla Ukrainy wyniosła już ok. 1 mln zł. W pomoc Ukraińcom i Ukrainie włączają się również pracownicy Grupy TAURON.
Podczas wakacji Grupa wsparła organizację wypoczynku dla dzieci pracowników ukraińskich elektrowni jądrowych. Udział w wypoczynku wzięło 89 dzieci, których rodzice, służąc w Gwardii Narodowej Ukrainy, bronią elektrowni jądrowych.
Natomiast w TAURON Arenie Kraków w pierwszej połowie marca uruchomiona została Dziecięca Przystań, w której organizowane były zajęcia sportowe, animacje, zabawy dla najmłodszych. We wszystkich spółkach Grupy prowadzone były zbiórki darów na rzecz dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w TAURON Arenie, zaś sami pracownicy Grupy organizowali pomoc w wielu lokalizacjach i różnej formie.