TAURON przyspiesza budowę farm wiatrowych

TAURON Zielona Energia do końca roku planuje uruchomienie trzech kolejnych elektrowni wiatrowych. Jedna z nich – Warblewo – poda energię do sieci już w ciągu najbliższych kilku tygodni. Łącznie firma buduje obecnie pięć inwestycji typu onshore.

– Jako TAURON intensyfikujemy prace nad rozbudową mocy wytwórczych zainstalowanych w turbinach wiatrowych na lądzie. W ramach obecnej strategii do 2030 roku będzie to 1,1 GW mocy. Chcemy, aby udział OZE w naszym miksie wytwórczym istotnie rósł, dlatego jeszcze w tym roku przestawimy zaktualizowane założenia strategiczne – mówi Michał Orłowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Inwestycją, której oddanie do użytku zaplanowane jest na połowę września br. jest farma wiatrowa Warblewo. Instalacja o mocy 30 MW znajduje się w województwie pomorskim, w okolicach Słupska. W jej skład wchodzi 15 turbin wiatrowych VESTAS V100 o mocy 2 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W kwietniu 2024 r. TAURON zakończył na terenie budowy kluczowe prace montażowe.

– Obecnie znajdujemy się w ostatniej fazie realizacji projektu, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Dzięki staraniom Zespołu Projektowego odnotowaliśmy przyśpieszenie prac względem planowanego harmonogramu. Po zakończeniu procedury odbiorowej i uzyskaniu formalnych pozwoleń, będziemy mogli oficjalnie ogłosić przekazanie farmy wiatrowej Warblewo do eksploatacji – mówi Monika Piątkiewicz, wiceprezes zarządu TAURON Zielona Energia.

Farma wiatrowa Sieradz

Dodatkowo TAURON intensyfikuje prace na terenie budowy farmy wiatrowej Sieradz, w gminie Wróblew (województwo łódzkie, powiat sieradzki). Inwestycja o mocy blisko 24 MW składa się z ośmiu turbin. Prace budowlane rozpoczęły się na początku bieżącego roku od przygotowania terenu budowy pod montaż turbin. Wykonane zostały już fundamenty, drogi dojazdowe, w tym ok. 28 tys. m2 dróg serwisowych stałych i placów montażowych, linie energetyczne oraz niezbędne modyfikacje dróg publicznych. Do tej pory wyremontowano ok. 22,5 tys. m2 dróg transportu rolnego oraz zbudowano ponad 8,5 tys. m2 dróg służących przejazdom ponadnormatywnym.

– Na farmie wiatrowej Sieradz, która jest drugą farmą wiatrową realizowaną w ostatnich latach przez Grupę TAURON na terenie województwa łódzkiego, zainstalowane zostaną dwa typy turbin Vestas – dwie turbiny V110 o mocy 2 MW każda oraz sześć turbin typu V126 o mocy 3,3 MW. Na teren budowy dostarczone zostały już kosze kotwiące wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi, których waga oscyluje w granicy 10 ton każdej z dwóch mniejszych turbin V110 oraz ok. 15.5 ton każda z 6 turbin V126 – dodaje Monika Piątkiewicz.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok. Farma, dla której analizy wskazują na możliwą wysoką produktywność określoną na poziomie 3277 MWh/MW/rok, pokryje zapotrzebowanie 39 tysięcy gospodarstw domowych.

Moc wszystkich budowanych obecnie w Grupie Odnawialnych Źródeł Energii to 365 MW. Poza farmami Warblewo i Sieradz, TAURON buduje jeszcze trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 120 MW – Mierzyn (58,5 MW), Gamów (33,8 MW) i Nowa Brzeźnica (20 MW) oraz trzy farmy fotowoltaiczne.

Ponadto, firma stale rozwija portfel projektów i powiększa udział zielonych źródeł mocy w miksie energetycznym Grupy, zapraszając deweloperów zainteresowanych współpracą w ramach wspólnego rozwoju projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Firma szuka niezagospodarowanych gruntów pod rozwój mocy OZE, w tym terenów pogórniczych, zdegradowanych, zrekultywowanych, przemysłowych, poprzemysłowych i niskich klas. TAURON współpracuje z prywatnymi właścicielami gruntów, instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Oferuje długoterminową dzierżawę na podstawie umowy, z atrakcyjnym czynszem, zabezpieczającą właściciela oraz gwarantuje przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu okresu dzierżawy.

TAURON Zielona Energia jest głównym realizatorem celów strategicznych Grupy, związanych z rozbudową mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. TZE odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także za prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.