TAURON sprzeda kopalnie Skarbowi Państwa

TAURON zdecydował się na przyjęcie oferty Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczącej sprzedaży zakładów górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. TAURON sprzeda Skarbowi Państwa 100% akcji spółki TAURON Wydobycie.

– Wydzielenie aktywów górniczych jest jednym z istotnych warunków realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA. Pozwoli to na zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania na transformację Grupy w zakresie rozbudowy portfela OZE i inwestycji w sieci elektroenergetyczne – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Oszacowana na ?symboliczną złotówkę? wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest podyktowana wycenami uwzględniającymi kondycję zakładów oraz niezbędne nakłady inwestycyjne, konieczne do przeprowadzenia w dłuższej, zgodnej z rządowymi planami perspektywie ? dodaje Szczeszek.
Cena nabycia, tj. 1 zł, została ustalona przez strony w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wycena opiera się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049.
– Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest konsekwencją zaostrzającej się polityki instytucji finansowych w obszarze finansowania firm posiadających aktywa węglowe ? wyjaśnia Paweł Szczeszek. – Część instytucji odmawia przekazywania środków z uwagi na posiadanie w strukturach Grupy kopalni i elektrowni węglowych lub ogranicza ich finansowania zakazując kierowania pożyczonych środków na jakiekolwiek finansowanie takich aktywów ? dodaje prezes Szczeszek.
W rezultacie zbycie na rzecz Skarbu Państwa spółki TAURON Wydobycie pozwoli na zwiększenie możliwości w zakresie poszerzenia bazy inwestorów i pozyskiwania środków na realizację inwestycji, co ułatwi realizację zielonej transformacji. Transakcja zakłada wcześniejsze całkowite oddłużenie spółki TAURON Wydobycie przed sprzedażą akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Największe zasoby węgla energetycznego w Polsce
TAURON Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności.
Atutem Spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidualnym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.
Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, TAURON przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.