TAURON z siecią ponad 150 własnych stacji ładowania

Projekt TAURONA pod nazwą OPERATOR II zakłada posiadanie sieci ponad 150 własnych stacji ładowania aut elektrycznych w Polsce oraz kompletny system do zarządzania elektromobilnością. Poza budową własnej dedykowanej sieci stacji ładowania, TAURON przygotowuje również kompleksową ofertę dla klientów, od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą wraz z systemami płatniczymi.
– Branża energetyczna jest w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania transportu. W TAURONIE korzystamy z usług specjalistów, którzy pracują nad tym, by sprostać zmieniającym się potrzebom klientów – tak zaangażowanie firmy w projekty rozwojowe podsumowuje Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.
Po tak skutecznej realizacji projektów pilotażowych, wypracowaniu najlepszych praktyk oraz bardzo dobrym przyjęciu efektów przez klientów, naturalnym działaniem była decyzja Grupy TAURON o zwiększeniu zaangażowania w budowę infrastruktury elektromobilności. Tak powstał projekt OPERATOR II.
– Uruchomiony przez nas program OPERATOR II to kolejny krok Grupy TAURON, po IoT, ku budowie miast przyszłości. Rozwiązania z obszaru Smart City, których integralną część stanowi elektomobilność, są naszą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tak, aby przestrzeń miejska była bezpieczna, komfortowa i przyjazna dla środowiska ? podsumowuje Michał Koszałka, prezes Magenta Grupa TAURON.
Celem projektu, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2020 roku, jest budowa 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC). Oznacza to, że po zakończeniu projektu OPERATOR II, TAURON będzie dysponował siecią ponad 150 własnych stacji ładowania. Powyższe pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdami elektrycznymi po całym terenie TAURON. Dodatkowo, w trzecim kwartale 2019 roku TAURON rozpocznie świadczenie odpłatnych usług ładowania. W budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawi się między innymi sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, świadczenie usług SaaS (Software as a Service) dla posiadaczy własnych stacji ładowania, a także kompleksowe rozwiązania związanie z obszaru e-mobility.
TAURON już dziś realizuje kompleksowe projekty dla klientów komercyjnych w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w formie Generalnego Wykonawstwa. Całościowy zakres prac obejmuje czynności od wykonania wizji lokalnej, audytu, projektu przyłącza, poprzez jego wykonanie, instalację, uruchomienie stacji ładowania, integrację w systemie software, aż po wszystkie niezbędne odbiory oraz serwis i utrzymanie stacji.
Projekt OPERATOR II skierowany jest również do posiadaczy istniejących już stacji ładowania, gdzie TAURON zaoferuje wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie Operatora Stacji oraz Dostawcy Usług Ładowania, a także zapewni serwis infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu, jeszcze w 2019 roku, Magenta Grupa TAURON udostępni aplikację mobilną – eMap od TAURONA – obsługującą i świadczącą płatne usługi ładowania na stacjach TAURON.
W ramach pierwszego projektu OPERATOR, Magenta Grupa TAURON, we współpracy z ING Bankiem Śląskim, wybudowała 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic. Teraz działania obejmą cały teren działalności Grupy. Rozwój usługi carsharingu oraz rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest możliwa dzięki współpracy partnerskiej Magenta Grupa TAURON z ING Bankiem Śląskim oraz KGHM Polska Miedź.