Tomasz Rogala w Parlamencie Europejskim o wyzwaniach PGG S.A. w transformacji

Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. i prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL Tomasz Rogala uczestniczył we wtorek 23 maja w Parlamencie Europejskim w Brukseli w spotkaniu na temat Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS). Przedstawił szczegółowe informacje o pracach i badaniach prowadzonych w ramach funduszu przez PGG S.A.

Gospodarzem spotkania był europoseł Ondřej Knotek, który reprezentuje frakcję polityczną ?Odnówmy Europę? oraz aktywnie wspiera przemysł wydobywczy, zabiegając o sprawiedliwą transformację energetyczną.
Dr Tomasz Rogala poprowadził panel dyskusyjny, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: Sebastiano Fumero – kierownik zespołu RFCS oraz Jane Amilhat – kierowniczka zespołu ds. przemysłu niskoemisyjnego. Obecni byli także europosłowie, reprezentanci wielu ośrodków badawczych i naukowych oraz przedsiębiorstw z państw członkowskich UE.
Spotkanie rozpoczął nowy dyrektor generalny ds. rozwoju i innowacji Marc Lemaitre, który zapewnił o swoim wsparciu dla współpracy przemysłu wydobywczego z funduszem RFCS oraz ogłosił rekordową ilość środków, jakie zostaną przeznaczone na ten cel ? 44 miliony euro.
Prezes PGG S.A. i prezydent Euracoal Tomasz Rogala przekazał informacje i dane na temat projektów transformacji terenów pogórniczych, które polska spółka prowadzi we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i które objęte są patronatem Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE. Środki pozyskane z funduszu pozwalają na prowadzenie wielu projektów, w tym także tych największych typu Big Ticket. Rewitalizacja hałd górniczych, wykorzystanie odpadów skalnych do produkcji nawozów dla rolnictwa oraz kompozytów dla budownictwa, nowe metody odmetanowania kopalń poprzez odwierty kierunkowe czy zatłaczanie dwutlenku węgla do górotworu to tylko niektóre z projektów zaprezentowanych przez prezesa PGG S.A.
Tomasz Rogala omówił też wyzwania, przed jakimi stoi Polska Grupa Górnicza w związku z procedowanym w Brukseli rozporządzeniem metanowym. Zaostrzanie limitów dopuszczalnych emisji metanu wymusza na górnictwie zwiększone inwestycje w instalacje do wychwytu i zagospodarowania metanu. Prezes PGG S.A. opisał aktualny stan prac związanych z rozbudową instalacji odmetanowania kopalń oraz wykorzystania ujętego metanu. Zgodnie z prognozami do 2027 r. PGG S.A. będzie mogła wyprodukować ponad 50 MW energii elektrycznej i 50 MW energii cieplnej z pozyskanego metanu. Ograniczenie emisji CH4 o połowę oraz prawie stuprocentowe wykorzystanie metanu to jedne z największych zadań, które stawia sobie obecnie spółka.