Tomasz Rogala wybrany do władz CIAB przy Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Tomasz Rogala – prezydent stowarzyszenia Euracoal i prezes Polskiej Grupy Górniczej ? wybrany został w skład Komitetu Wykonawczego CIAB ? Coal Industry Advisory Board. CIAB jest od 1979 r. organem doradczym Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) i grupuje najważniejszych menedżerów przemysłu węglowego na świecie.
Kandydaturę Tomasza Rogali zaproponował 8 listopada Peter Freyberg, przewodniczący CIAB i dyrektor w spółce Glencore.
– Polska jest głównym krajem europejskim, w którym przemysł węglowy pełni istotną rolę ? uzasadniał Peter Freyberg, dodając, że Tomasz Rogala ? jako prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal ? cieszy się poparciem sektora węglowego w całej Europie.
Freyberg docenił wkład Euracoal w rozmowach szczebla europejskiego na temat transformacji energetycznej i zachowania łańcucha wartości. Wybór Tomasza Rogali do CIAB oznacza też międzynarodowe dostrzeżenie pozycji Polski w sektorze węglowym, który mimo dekarbonizacji w Europie mocno rozwija się na całym świecie.
– Nieco naiwnym jest twierdzić, iż węgiel nie będzie potrzebny, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, skoro wszystkie na analizy pokazują, że do 2040 r. utrzyma się jego zużycie na obecnym poziomie ? podkreślał Peter Freyberg.
Tomasz Rogala w swoim wystąpieniu podziękował za wybór i docenienie Polski (która jest członkiem IEA od 2008 r.) oraz Polskiej Grupy Górniczej, największej w Europie spółki wydobywczej. Przypomniał, iż od wielu lat stara się na arenie międzynarodowej przekazywać informację, że węgiel to nie tylko surowiec energetyczny, ale także łańcuch wartości. Cały sektor węglowy w Europie tworzy niezwykle istotny łańcuch wartości poprzez wysokopłatne miejsca pracy, projekty badawczo-rozwojowe, a także płatności na rzecz budżetów lokalnych i centralnych, z których realizowane są istotne społecznie zadania.
Członkowie CIAB wywodzą się z 13 krajów przodujących w światowej produkcji węgla, m. in. z Chin, USA, Australii, RPA, Rosji, Polski i Indonezji. Kraje członkowskie odpowiadają za niemal 80 proc. światowej produkcji i konsumpcji węgla, co daje komitetowi CIAB mocny mandat do reprezentowania interesów państw węglowych na arenie międzynarodowej.
W CIAB zasiadają z reguły prezesi lub dyrektorzy naczelni lub inni starsi rangą przedstawiciele kierownictw przedsiębiorstw górnictwa, transportu, produkujących maszyny i urządzenia dla sektora węglowego, głównych producentów energii czy użytkowników węgla. Nad działaniami CIAB czuwa Komitet Wykonawczy, do którego wybrany został prezes PGG Tomasz Rogala.