Trwają prace nad specustawą dotyczącą odwodnienia Trzebini

Przedstawiciele SRK S.A. uczestniczyli w piątek w spotkaniu zorganizowanym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, na którym omówiono szczegóły dotyczące wdrożenia przepisów na mocy specustawy przeciwpowodziowej oraz wyznaczono kierunki działania, umożliwiające jak najszybsze procedowanie projektu odwodnienia Trzebini.

Podnoszący się poziom wód, związany z zatapianiem byłej KWK Siersza, może w perspektywie 2 lat spowodować wystąpienie podtopień w tym rejonie. Wcześniej, z uwagi na brak zgody blisko 80 właścicieli prywatnych działek na przeprowadzenie prac, Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystąpił do Wojewody Małopolskiego z prośbą o pomoc w podjęciu w tej sprawie stosownych kroków prawnych.
W najbliższym czasie wykonawca projektu działając w imieniu SRK S.A., wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji środowiskowej w tym zakresie.