Trzebinia: Powołano zespół interdyscyplinarny

W Urzędzie Miasta w Trzebini odbyło się dziś kolejne posiedzenie stałego Zespołu ds. zagrożeń związanych z powstawaniem deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji górniczej. W obradach wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Śląskiej oraz byli pracownicy KWK Siersza.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację występującą na obszarze Gminy Trzebinia. Dyrektor Oddziału SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Marcin Waluga przedstawił stan zaawansowania prac dotyczących uzdatniania terenu w rejonie os. Gaj i ul. Górniczej. Zastępca Dyrektora Oddziału SRK S.A. KWK CL ds. Polikwidacyjnych Marcin Węglarz odniósł się do tematu realizacji ekspertyzy hydrogeologicznej.
Podczas obrad podjęto decyzję o powołaniu Zespołu interdyscyplinarnego, składającego się m.in. z ekspertów w dziedzinie górnictwa, geologii, hydrogeologii itp. Na zakończenie spotkania, na wniosek Wiceprezesa Zarządu SRK S.A. Marka Pieszczka zdecydowano, że kolejne posiedzenie odbędzie się w przyszłym tygodniu w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.