Ultraszybkie prognozowanie produkcji energii z OZE

TAURON rozpoczął prace nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych.
– Celem projektu jest stworzenie unikalnego systemu prognozowania produkcji energii w horyzoncie dwóch do sześciu godzin, z częstością odświeżania co 15 minut ? wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu aktualnych warunków pogodowych przez rozproszone terytorialnie sensory optyczne oraz wykorzystaniu numerycznych prognoz pogody ? dodaje prezes TAURONA.
Wraz ze wzrostem mocy wytwórczych opartych na OZE rośnie potrzeba wdrażania nowoczesnych narzędzi, które pozwolą na efektywne wytwarzanie i zarządzanie energią. TAURON pracuje nad rozwiązaniami pozwalającymi nie tylko na prognozowanie zdolności wytwórczych w horyzoncie doby, ale i przewidywanie – wynikających ze zmiennej pogody – nagłych wahań produkcji. To ważne w kontekście powtarzających się w Polsce w ostatnich latach anomalii pogodowych trudnych do przewidzenia w perspektywie doby.
Realizowany przez TAURON Ekoenergia projekt łączy technologię Internetu rzeczy oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania danych oparte na sztucznej inteligencji. – Planujemy opracowanie konstrukcji sensora umożliwiającego śledzenie lokalnych warunków pogodowych, w tym ruchów chmur. W tym zakresie nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej ? tłumaczy Przemysław Prus, szef Biura Energetyki Rozproszonej, Badań i Rozwoju w TAURON Ekoenergia.
W ramach projektu opracowane będą algorytmy detekcji i analizy danych z sensora, które staną się elementem systemu ultraszybkiego prognozowania i pozwolą na zwiększenie zdolności do szybkiego reagowania, a tym samym minimalizowania skutków niestabilności eksploatowanych odnawialnych źródeł energii.