Uroczysta Msza święta barbórkowa w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

Eucharystii w rudzkiej świątyni pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Kościół w Bielszowicach wypełnili wierni ubrani w galowe mundury, wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, Zarząd i Rada Nadzorcza PGG, mieszkańcy Rudy Śląskiej.
W homilii metropolita katowicki odniósł się do bieżących wyzwań branży górniczej, przypomniał wartość Eucharystii i odzyskanej niedzieli. Arcybiskup Wiktor Skworc podkreślił kontekst tegorocznych obchodów barbórkowych przypominając, że odbywają się one w roku szczególnych rocznic: w 100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego i 40. rocznicę spotkania mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia z Janem Pawłem II na Jasnej Górze.
Analizując obecną sytuację branży górniczej metropolita stwierdził, że kończący się rok w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie jest łatwy.
? Wpływ na to mają zarówno konsekwencje wynikające z polityki klimatycznej UE, w tym obserwowane wycofywanie się przemysłu hutniczego z Europy, jak i spadające ceny węgla na rynkach światowych ? wyliczał kolejno arcybiskup Skworc.
Górnikom podziękował nie tylko za trud, ale i owoc ich pracy: energię elektryczną i ciepło oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto wyraził wdzięczność, że nadal razem z rodzinami uczestniczą w niedzielnej Mszy św. ? ?wielkiej tajemnicy naszej wiary?. Jednocześnie prosił ich, by ?w tym Adwencie stawali się coraz bardziej ludźmi komunii ? solidarnej wspólnoty z Bogiem i bliźnimi? i dalej strzegli niedzieli jako ?dnia Pańskiego, dnia Zmartwychwstania Chrystusa, dnia Eucharystii?.