Uroczyste obchody w auli AGH z okazji 30-lecia wydobycia węgla w kopalni Budryk

– AGH rozpoczęła działalność 105 lat temu jako uczelnia górnicza przygotowująca kadry dla przemysłu górniczego w odrodzonej Polsce, który wtedy był podstawą ekonomiczną i technologiczną gospodarki. Aulę uczelni zdobią portrety rektorów. Wśród nich przynajmniej połowa to wybitni specjaliści w dziedzinie górnictwa. Jesteście państwo u siebie. 30-lecie wydobycia węgla w Budryku to nie tylko święto wasze, to także nasze święto – mówił rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, w wystąpieniu otwierającym uroczystość w auli AGH w Krakowie z okazji 30-lecia wydobycia węgla w kopalni Budryk. Uroczyste spotkanie odbyło 8 marca.

– Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi – takim cytatem z Christiana Chutza Edward Paździorko, zastępca prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. Technicznych i Operacyjnych wprowadził 8 marca uczestników uroczystego spotkania w auli AGH w historię powstania kopalni Budryk w Ornontowicach.
– Budowa kopalni została zaplanowana w latach 70 – tych XX wieku. Miała być jedna z kilku planowanych do budowy kopalń umożliwiających realizację ówczesnych planów resortu górnictwa, w których ta inwestycja była bardzo cenna, bo dzięki niej miało wzrosnąć wydobycie węgla koksowego. Roboty na terenie placu budowy rozpoczęły się 21 grudnia 1978 roku – mówił wiceprezes Paździorko.
Koniec lat siedemdziesiątych to początki wielkiego kryzysu w ówczesnej Polsce, który trwał nieprzerwanie przez kilkanaście lat. Historia budowy kopalni obfitowała w dramatyczne momenty. Kilkukrotnie los inwestycji stawał pod znakiem zapytania z powodu braku źródeł finansowania. Szczęśliwie pokonano wszystkie przeciwności i 14 marca 1994 roku na powierzchnię wydobyto pierwszą tonę węgla.
– Po 30 latach od tego wydarzenia kopalnia Budryk wyprodukowała 82,3 mln ton węgla i wydrążono w niej 353 km wyrobisk – powiedział wiceprezes Paździorko.
Czas spędzony w auli AGH wyjątkowy dla pracowników kopalni Budryk i dla Akademii Górniczo-Hutniczej. Kopalnia Budryk jest ostatnią wielka inwestycją górniczą w Polsce. Spotkanie w auli AGH było kolejnym z cyklu spotkań poświęconych 30-leciu wydobycia węgla w ornontowickiej kopalni. Patronem kopalni jest prof. Witold Budryk, polski inżynier górnictwa, wykładowca i rektor Akademii Górniczej, pierwszy specjalista górniczy z tytułem doktora górnictwa w historii Polski. Wystawa poświęcona kopalni Budryk i uroczysta akademia były doskonałą okazją do zaprezentowania zakładu górniczego, jako nowoczesnej firmy, wykorzystującej dorobek intelektualny między innymi naukowców z AGH.
zdjęcia: Marcel Kleczka