Uroczystość Barbórkowa PGG w gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach

W piątek, 1 grudnia, w gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej S.A. Uroczystość miała skromniejszy charakter z uwagi na wypadek w kopalni Sobieski w Jaworznie. Zaproszenie przyjęli parlamentarzyści, eurodeputowani, samorządowcy, reprezentanci zwiazków zawodowych, członkowie zarządów spółek górniczych i okołogórniczych, przedstawiciele KDW oraz świata nauki.

Pamięć górników, którzy odeszli na wieczną szychtę uczczono minutą ciszy. Głos zabrali wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, prezydent Katowic Marcin Krupa i metropolita katowicki abp. Adrian Galbas. Uroczystości zgodnie z tradycją towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz stopni górniczych. Zabranych powitał prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.
– Wielowiekowa już tradycja świętowania Barbórki przenosi nas ku początkom rozwoju współczesnego przemysłu i pomaga uświadomić sobie, jak ogromną rangę cywilizacyjną miało i nadal posiada górnictwo – sztuka wydobycia własnych surowców energetycznych i bogactw naturalnych. Niezależnie od roli węgla i tradycyjnych kopalin, która zmienia się pod presją polityki dekarbonizacyjnej, niezmienne będzie dla Polski, Europy i nowoczesnego świata znaczenie elitarnych kompetencji górniczych – umiejętność efektywnego sięgania w głąb Ziemi po minerały i pierwiastki ziem rzadkich, które są absolutnie kluczowe dla transformacji energetycznej i technologicznej – zaznaczył prezes Tomasz Rogala. Jak dodał – Paradoksalnie odejście od górnictwa w Europie oznacza dziś wzrost wydobycia węgla na świecie szczególnie w krajach azjatyckich – niemal 8,6 mld t w ubiegłym roku – mówił prezes PGG S.A.
W swoim wystąpieniu prezes Tomasz Rogala wskazał na konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej na polski program odchodzenia od węgla, a tym samym na możliwość publicznego wsparcia dla kopalń. Wyjaśnił, że dzięki sytuacji gospodarczej PGG S.A. od początku programu wykorzystała pomoc publiczną w zdecydowanie mniejszym stopniu niż pierwotnie planowano, a w tym roku nie skorzystała z niej w ogóle. Tomasz Rogala przypomniał, że działalność PGG jest prowadzona w ramach podpisanej w maju 2021 r. między rządem i górniczymi związkami umowy społecznej, która m. in. zobowiązuje spółkę do stopniowej redukcji wydobycia węgla kamiennego.
– Jednak w przyszłym roku pozostanie bardzo ważną kwestią uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na polski program odchodzenia od węgla. Jestem przekonany, że Polska ma prawo do potraktowania przez Unię Europejską tak samo, jak kraje UE, w których przez dekady realizowano już bardzo podobny program wygaszania kopalń węgla kamiennego – podkreślał prezes Rogala.
Tomasz Rogala podziękował pracownikom firmy za ich pracę, dzięki której w niezwykle trudnych czasach możemy cieszyć się we własnym kraju bezpieczeństwem i suwerennością energetyczną.
List do uczestników piątkowej uroczystości barbórkowej w Katowicach przesłał premier Mateusz Morawiecki, zwracając uwagę na znaczenie obchodów tradycyjnej Barbórki jako znaku przynależności do górniczej wspólnoty, łączącej wszystkich pracowników branży wydobywczej.
„Uroczystości barbórkowe są świadectwem siły i piękna wielowiekowej tradycji, współtworzą tożsamość górniczego stanu. Przekazywany przez pokolenia etos górniczej pracy jest skarbnicą wartości – aktualnych, mimo zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych” – napisał szef rządu, dziękując wszystkim górnikom za ich pracę i poświęcenie oraz składając barbórkowe życzenia. Zaznaczył, iż obecnie „PGG jako największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE grupuje nowoczesne, spełniające najwyższe standardy zakłady”.