Uroczystość barbórkowa pracowników Polskiej Grupy Górniczej

W Akademii Muzycznej w Katowicach 30 listopada na uroczystościach barbórkowych spotkali się pracownicy Polskiej Grupy Górniczej. Wśród gości był premier Mateusz Morawiecki.
– Mało jest zawodów tak bardzo związanych z Polską i nawiązujących do polskiej tradycji, jak górnictwo. Obecne czasy niosą ogromne wyzwania dla branży wydobywczej, związane z unijną polityką klimatyczną. I my, używając siły państwa polskiego, ale jednocześnie chcąc przecież dalej być jak najbardziej częścią UE, musimy dopasowywać do tego naszą politykę ? mówił premier.
– Dlatego walczymy w Brukseli o jak najlepsze warunki dla polskiego górnictwa. Bo polskie górnictwo to bezpieczeństwo, przede wszystkim energetyczne, to niskie ceny. Dzisiaj Polska ma w Europie jedne z najniższych cen energii również dzięki polskiemu górnictwu. Dziękujemy polskim górnikom za to ? podkreślił premier.
– Polska Grupa Górnicza stara się dostosować do zmieniających się warunków i sukcesywnie się unowocześnia. W tym roku na inwestycje wydała ponad 3 mld zł, uczestniczy w wielu projektach rozwojowo-badawczych, wspiera naukę ? mówił Tomasz Rogala, prezes PGG.
Podczas uroczystości wręczono wysokie odznaczenia państwowe i resortowe, a także dyplomy i nagrody przyznane decyzją prezesa zarządu PGG.
Wręczali je: premier Mateusz Morawiecki, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG. Uroczystości uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.