Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej strajk górników w kopalni Piast

W sobotę 26 czerwca w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uroczyście odsłonięto i poświęcono replikę tablicy upamiętniającej najdłuższy strajk stanu wojennego, który górnicy prowadzili pod ziemią w grudniu 1981 r. w kopalni Piast.

Mszy św. przewodniczył kustosz Sanktuarium Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz, a jednym z koncelebransów był ks. Andrzej Kubat proboszcz parafii Świętej Barbary w Bieruniu Nowym (na jej terenie działa kopalnia Piast).
W sobotnim wydarzeniu udział wzięli górnicy, w tym także uczestnicy pamiętnego strajku oraz przedstawiciele władz, m.in. Rajmund Horst – wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej, Jerzy Demski – przewodniczący ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych w PGG S.A. oraz Komitetu Honorowego ds. Obchodów 40-lecia Strajku w kopalni Piast, Krzysztof Krasucki – dyrektor kopalni Piast, Wiesław Bąk – dyrektor ds. pracowniczych kopalni Piast-Ziemowit. Przybyły poczty sztandarowe oraz delegacje związków zawodowych. Całe wydarzenie uświetniła górnicza orkiestra dęta kopalni Piast pod dyrekcją Andrzeja Sapińskiego.
W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego list skierowany do uczestników wydarzenia odczytała wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk.
?Najdłuższy w powojennym górnictwie strajk w Bieruniu był wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Pogwałcenie prawa naszego narodu do wolności spotkało się ze stanowczym górniczym oporem. Mimo skrajnie trudnych warunków, bólu, rozłąki z najbliższymi i presji władz, górnicy z Piasta nie wahali się spędzić pod ziemią dwóch tygodni, w tym Wigilii i Bożego Narodzenia. Tamten strajk był istotnym wydarzeniem w powojennej historii Śląska, ale też milowym krokiem w drodze Polaków do wolności. Podziemny protest górników na trwałe wpisał się w naszą najnowszą historię, stając się świadectwem odwagi i bohaterstwa w zmaganiach o suwerenną Polskę? ? napisał w liście Prezes Rady Ministrów.
W homilii ks. Tadeusz Aleksandrowicz podkreślił, że pamięć o strajku sprzed 40 lat jest naszym obowiązkiem. ?Właśnie dzisiaj w Panteonie Wielkich Polaków chcemy sprawić, żeby ta pamięć nie zginęła. I żeby na tym ołtarzu położyć wiarę, nadzieję, miłość, którą Ci ludzie 40 lat temu złożyli i Bogu, i sobie, i Ojczyźnie. Chcemy dziękować Panu Bogu, że możemy – jako kolejne pokolenie – to wspominać, bo jest to także i nasz obowiązek. Norwid przypomniał nam, że Ojczyzna jest zbiorowym obowiązkiem, tak też naszym obowiązkiem jest pamięć o wydarzeniu sprzed 40 lat? ? mówił duszpasterz.
Umieszczenie tablicy w Panteonie Wielkich Polaków ? wyjątkowym miejscu pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów, ludzi kultury oraz nauki ? jest jednym z najważniejszych elementów obchodów, przypadającej w tym roku 40. rocznicy strajku. Obchody rocznicy w kopalni Piast objął swym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej.