Uroczystości barbórkowe 2020 on-line w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Przedstawiciele oddziałów i biur spółki, ograniczone poczty sztandarowe, zgodnie z wymogami narzuconymi przez czas epidemii dotyczącymi ilości osób mogących jednocześnie przebywać w obiektach kultu religijnego. Dedykowna pracownikom Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z okazji dnia świętej Barbary, patronki ludzi trudnej pracy, w tym górników, msza święta odprawiona w Bazylice Piekarskiej w piątek, 4 grudnia 2020 transmitowana była na żywo na kanale youtube bazyliki. Pracownikom przesłano wcześniej link do strony, by choć w ten sposób mogli oddać cześć świętej, podziękować za czas miniony, prosić o wstawiennictwo w przyszłości.

Przed mszą odprawioną przez proboszcza parafii imienia NMP i św. Bartłomieja, Krzysztofa Fulka minutą ciszy zebrani w bazylice wierni uczcili pamięć pracownika Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, który zginął tragicznie 26 listopada br.
Mówiąc o kończeniu się pewnej ery, pustce jaka powstaje w miejscu likwidowanych kopalń ks. Fulek podkreślał potrzebę nie tracenia z oczu drugiego człowieka, a nade wszystko Boga i ufności w jego stałą obecność.
Do tego samego nawiązywał prezes SRK SA Janusz Gałkowski, zabierając głos po zakończeniu mszy. Wskazywał na refleksję, która powinna towarzyszyć przy przeżywaniu dnia świętej Barbary, patronki górników – poczucia jak bardzo w trudnym obecnym czasie potrzebna nam jest empatia, przechodząca w miłość do drugiego człowieka oraz poczucie miłości do Boga.
Przed zakończeniem uroczystości odtworzone zostały życzenia, jakie do górników, pracowników branży skierował prezydent RP p. Andrzej Duda.
Msze święte w intencji obecnych i byłych pracowników SRK i poszczególnych kopalń odprawione zostały także w innych kościołach.
Organizując bardzo skromne uroczystości on-line spółka zaprosiła także pracowników do wysłuchania przeznaczonego specjalnie dla nich blisko godzinnego koncertu orkiestry dętej ?Power of winds? z Bytomia.