Uruchomienie własnych składów KDW PGG S.A. korzystne dla wszystkich klientów

Uruchomienie przez PGG S.A. własnych składów węgla oraz sprawna dystrybucja węgla dla gmin okazały się bardzo korzystne dla wszystkich klientów.

Obniżyliśmy koszty dostawy węgla dzięki pominięciu licznych pośredników windujących marże, ujednoliciliśmy standardy dowozu opału do klientów, a węgiel dzięki rządowemu programowi jest dziś stale dostępny dla mieszkańców gmin w atrakcyjnej cenie producenta.
Zarzuty właścicieli prywatnych składów węgla w money.pl są więc dziś całkowicie nieuzasadnione. Wszyscy chętni właściciele składów węgla mogli przystąpić do sieci kwalifikowanych dostawców węgla (KDW) PGG S.A. Zasady naboru były transparentne i równe. O wyborze decydowała przede wszystkim jak najkorzystniejsza oferta dla klienta indywidualnego, w tym cena usługi transportu węgla z kopalni do składu. Sieć spełniła swoje zadanie ? wszyscy chętni mieszkańcy mają zapewniony opał na zimę.