Uruchomiona inwestycja i większe wydobycie

TAURON Wydobycie ukończył budowę sztandarowej inwestycji, czyli poziomu 800 metrów w ZG Janina oraz systematycznie uruchamiał w każdej z kopalń nowe ściany wydobywcze, spółka zwiększyła również sprzedaż upłynniając prawie wszystkie zapasy węgla – trwa barbórkowe podsumowanie roku w kopalniach segmentu wydobycia Grupy TAURON, tym razem jedynie w symbolicznej formule.

Ze względów profilaktycznych w TAURON Wydobycie nie odbędzie się w tym roku tradycyjna akademia barbórkowa, a obchody ograniczą się jedynie do wewnętrznego spotkania dla pracowników, którzy otrzymali odznaczenia państwowe i branżowe. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni i w formule zapewniającej zachowanie bezpiecznych odległości, a wszyscy jego uczestnicy będą przy wejściu proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie.
– Dzięki wzmożonym środkom bezpieczeństwa górnicy z zakładów w Jaworznie, w Libiążu i w Brzeszczach mogli dotychczas efektywnie pracować pomimo sytuacji pandemicznej. Zależy nam na dalszym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, stąd tegoroczne obchody barbórkowe w Spółce będą miały charakter symboliczny. Bezpieczeństwo górników stawiamy zawsze na pierwszym miejscu ? podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.
Ta inwestycja już działa
W TAURON Wydobycie zostały udostępnione kolejne wartościowe pokłady węgla, dzięki sfinalizowanej kilka tygodni temu inwestycji, czyli tzw. budowie poziomu 800 metrów w ZG Janina.
– Ta inwestycja skutecznie zwiększyła stopień automatyzacji produkcji kopalni i wpłynęła na poprawę jej wydajności oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania ZG Janina. Uruchomiliśmy w nim zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce, dzięki czemu czas dotarcia załogi do miejsc pracy skróci się prawe 20-krotnie – podkreśla Jacek Pytel.
Nowoczesna klatka szybowa może jednocześnie transportować aż 24 tony materiałów, a to tyle ile ważą dwa autobusy.
Nowe fronty wydobywcze
W kolejnych miesiącach tego roku TAURON Wydobycie sukcesywnie uruchamiał nowe ściany wydobywcze i obecnie jest ich siedem, stąd tegoroczna produkcja węgla w zakładach górniczych Spółki będzie wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do roku 2020.
W Zakładzie Górniczym Sobieski, uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Złoże zlokalizowane jest głównie pod obszarami leśnymi. Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 21 mln ton, natomiast zasoby operatywne około 12 mln ton.
– W czasie trwającego wysokiego popytu na paliwa węglowe Spółka priorytetowo zabezpiecza dostawy do elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON i planuje zgodnie z założeniami osiągnąć tegoroczną produkcję na poziomie przekraczającym 5 milionów ton surowca ? mówi Roman Gaska, wiceprezes zarządu TAURON Wydobycie ds. technicznych.
Jedna kopalnia zespolona
Spółka dąży do systematycznego obniżenia bazy kosztów stałych, w celu ich dostosowania do realnych poziomów produkcji, wynikających z możliwości technicznych zakładów górniczych oraz z prognozowanego zapotrzebowania rynkowego na węgiel energetyczny.
Z myślą o dalszej optymalizacji produkcji, trzy zakłady górnicze wchodzące w skład TAURON Wydobycie, czyli ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze w 2022 roku stanowić będą kopalnię zespoloną, posiadającą największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.
Efekt poprawy
Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym Spółka ustabilizowała wyniki i w większym stopniu odpowiada na realizację zapotrzebowania na paliwo płynące z Grupy TAURON.
W trzech kopalniach Spółki wzrosła produkcja i węgla handlowego, a zatrudnienie uległo obniżeniu o ponad 190 etatów w stosunku do ubiegłego roku.
Spółka odnotowuje tez znacznie większe, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie na produkty, zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych. Dotyczy to własnych punktów sprzedaży, jak i autoryzowanych sprzedawców.