VII Posiedzenie Zespołu
ds. Zagrożeń w Trzebini

W siedzibie Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. odbyło się kolejne, 7. posiedzenie Zespołu ds. Zagrożeń związanych z powstawaniem deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji górniczej byłej KWK „Siersza” w Trzebini.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu SRK S.A., dyrekcja oraz pracownicy Oddziału SRK S.A. – Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, przedstawiciele Gminy Trzebinia oraz naukowcy i eksperci.
Podczas posiedzenia przedstawiono efekty prac prowadzonych na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., omówiono dalsze działania obejmujące teren cmentarza parafialnego, ogródków działkowych oraz poruszono kwestie przygotowywanego przez spółkę procesu odpompowywania wód gruntowych.