W kierunku zielonej gospodarki

W dniach 27-28 stycznia odbyła się w Katowicach konferencja ?W kierunku zielonej gospodarki?. Inicjatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski reprezentowany przez Marszałka Województwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z regionów górniczych całej Europy. Konferencja stanowiła forum wymiany pomysłów i poszukiwania rozwiązań decydentów, interesariuszy i partnerów z 41 regionów węglowych UE, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Sekretariatu Platformy Transformacji Regionów Górniczych, przedstawicieli rządów krajowych, władz regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Dyskutanci wypowiadali się na kilku panelach m.in.: Transformacja regionów górniczych ? jak podążać za ?zieloną zmianą? w sprawiedliwy sposób, Transformacja i dywersyfikacja gospodarcza w regionach górniczych, Innowacje jako koło zamachowe zmian w regionach górniczych, Rewitalizacja ? jak przywrócić do życia tereny pogórnicze.
Szersza relacja z konferencji w artykule ?Transformacja nie może dotyczyć tylko regionów pogórniczych? w Nowym Górniku nr 3/2020.