W Koksowni Przyjaźń powstanie
instalacja badawcza separacji wodoru

12 października 2023 r. w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej została podpisana umowa pomiędzy JSW KOKS SA i Instytutem Technologii Paliw i Energii, której przedmiotem jest wybudowanie i uruchomienie instalacji badawczej do wydzielania wodoru z gazu koksowniczego.

Wybudowana instalacja będzie miała na celu uzyskanie wodoru o jakości spełniającej wymagania normy ISO 14687:2019, która określa typ i klasę dla gazowego paliwa wodorowego stosowanego w samochodach z ogniwami paliwowymi typu PEM (z ang. proton exchange membrane – ogniwa paliwowe polimerowe z membraną). Jest to projekt unikatowy w skali koksownictwa europejskiego. Na obecnym etapie przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji i dostosowaniu istniejącej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA – z ang. pressure swing adsorption), służącej do rozdziału gazów, w tym do produkcji wodoru, będącej własnością Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) oraz jej adaptację do warunków i specyfiki Koksowni Przyjaźń (produkcja wodoru w skali 0,5 kg H2/h).
? Rezultatem tych działań będzie opracowanie i pozyskanie technologii do oczyszczania odseparowanego wodoru o wysokiej czystości, co w przyszłości umożliwi dywersyfikację produktową, a tym samym poszerzenie struktury przychodów Grupy Kapitałowej JSW poprzez sprzedaż wodoru ? powiedziała Iwona Gajdzik-Szot, prezes JSW KOKS SA.
Za realizację projektu będzie odpowiedzialne konsorcjum: Instytut Technologii Paliw i Energii z Zabrza – jako Lider, a także Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z Puław – jako Partner.
? Gaz koksowniczy zawiera w sobie ponad 50 proc. wodoru, czyli ekologicznego paliwa przyszłości. Dlatego chcemy go odseparować, a potem osiągnąć skalowalność, co pozwoli na zwiększenie i dywersyfikację gamy produktów, a co za tym idzie – przychodów Grupy Kapitałowej JSW. Życzę sygnatariuszom umowy powodzenia i jestem przekonany, że ten projekt przyczyni się do rozwoju całej Grupy Kapitałowej JSW ? powiedział Wojciech Kałuża, zastępca prezesa zarządu JSW ds. rozwoju.
Wartość umowy to 9 504 000,00 zł plus ewentualnie 1 425 600,00 zł z tytułu tzw. success fee, czyli dodatkowego wynagrodzenia, które Wykonawca może otrzymać w przypadku osiągnięcia przez niego parametrów premiowanych (tzn. oczekiwanej jakości wodoru, zgodnie z normą ISO 14687:2019).
Całkowita wartość realizacji przedmiotu zamówienia może zatem stanowić maksymalną kwotę 10 929 600,00 zł.
Termin realizacji ma być nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy, w tym na prowadzenie badań przewidziano maksymalnie 6 miesięcy. Umowę podpisano w obecności m. in. przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrekcji Głównego Instytutu Górniczego.