W nowej kopalni JSW pracuje już ponad dwieście osób

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Bzie-Dębina w budowie rozpoczął się proces zatrudniania pracowników. Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich 300. Wszyscy pracownicy, którzy trafili do nowej kopalni, zostali do niej przeniesieni z innych zakładów JSW, głównie z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.
Przeniesieni pracownicy pracują głównie w oddziale robót przygotowawczych oraz oddziałach elektrycznym i maszynowym. Wszyscy zajmują się drążeniem dwóch przodków: badawczo- transportowego B-1 oraz przecinki W-4. – Do końca roku dołączą do nas kolejne trzy brygady przodkowe z Ruchu Jastrzębie i będzie ich już dziewięć. W przyszłym roku wchodzi do nas PBSz, który rozpocznie roboty związane z drążeniem wyrobisk przyszybowych – mówi Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Bzie-Dębina w budowie.
Kopalnia z roku na rok będzie zwiększać zatrudnienie. Do roku 2022 kopalnia będzie zatrudniała niemal 800 osób. Docelowo w kopalni Bzie-Dębina ma pracować ponad 2000 osób. Będą to głównie osoby przenoszone z innych zakładów Spółki.
Przypomnijmy, na początku tego roku zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni, noszącej nazwę – od nazwy złoża węgla – Bzie-Dębina. Decyzja zarządu ma pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, a co za tym idzie, szybciej rozpocząć wydobycie węgla koksowego. Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód – prawie 71,5 mln ton zasobów (do końca roku JSW chce pozyskać koncesję na to złoże) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód – 113,8 mln ton (koncesja należy już do JSW).
Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35. Pierwsza ściana w kopalni Bzie-Dębina, ma zostać uruchomiona w roku 2022.