W PGG S.A. podpisano porozumienie płacowe na 2022 r.

We wtorek 22 lutego w Katowicach organizacje związkowe i zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. podpisały ostateczne porozumienie w sprawie wysokości wynagrodzeń w 2022 roku.

Ustalono, że w tym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGG S.A. wzrośnie o 7,5 proc. i wyniesie w kopalniach spółki średnio 8815 zł brutto. Wysokość Funduszu Wynagrodzeń w PGG S.A. wyniknie z przemnożenia liczby zatrudnionych na początku tego roku (36,8 tys. pracowników) przez 12 miesięcy roku i ustaloną kwotę przeciętnego wynagrodzenia.
Przedstawiciele trzynastu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w PGG S.A. oraz zarząd spółki postanowili też, że niezwłocznie podejmą prace nad ustaleniem jednolitego regulaminu wynagradzania PGG S.A., który wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Do tego czasu w mocy pozostaną wszystkie dotychczasowe zasady wynagradzania i porozumienia zbiorowe (wraz ze zmianami i aneksami) zawarte m.in. w 2004 r. w KW S.A. i 2018 r. w PGG S.A.
Podpisano także drugie porozumienie, rozdysponowujące poszczególne kwoty między grupy zawodowe na tzw. dodatki gwarantowane.
Warunki zasadniczego porozumienia płacowego w PGG S.A. zostały wstępnie uzgodnione w piątek 18 lutego.