W PGG S.A. podpisano porozumienie ze stroną społeczną

W piątek 15 lipca 2022 roku w Katowicach zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. i organizacje związkowe podpisali porozumienie płacowe.

Ustalono, że pracownikom PGG S.A. zatrudnionym na dzień 30 czerwca 2022 roku zostanie wypłacona kwota jednorazowa w wysokości:
– pracownicy zatrudnieni pod ziemią: 6400 zł brutto,
– pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych: 5200 zł brutto,
– pozostali pracownicy na powierzchni: 4000 zł brutto.
Wypłata kwoty jednorazowej zostanie zrealizowana do 29 lipca 2022 r.
Jednocześnie ustalono, że strony niniejszego porozumienia przeprowadzą rozmowy dotyczące rekompensaty skutków inflacji: za trzeci kwartał 2022 roku ? do 30 września 2022 roku, za czwarty kwartał 2022 roku ? do 30 listopada 2022 roku.
Ustalono, że wartość węgla deputatowego (stawka ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy) w 2023 roku zostanie określona w grudniu 2022 roku.
Od 1 sierpnia 2022 roku zwiększeniu ulegnie także wartość jednostkowa posiłków profilaktycznych :
1) dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią, oraz dla stanowisk określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,2 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) dla stanowisk określonych w załączniku nr 2 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. wyniesie 1,08 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.